šiukšlės ir aktyvios statybos aplink

Parašyta: 8 birželio 2023
Kelionės laikas: 6 — 13 birželio 2023
Viešbučio įvertinimas:
2.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Netoliese yra kelios statybvietė s, 50% vaizdo į jū rą už stoja netoliese esantis naujas pastatas, net jei turite kambarį su vaizdu į jū rą (2 vaizdo į raš as). Triukš mas (nors, pasak operatorių , nuo 01.06 poilsio zonose triukš mauti draudž iama, statybininkai než ino), betono, o ne jū ros kvapas, statybininkai tuš tinasi prieš pat turistų langą – svarbu. paaiš kinimai visiems, kurie renkasi š į vieš butį.
Ground Floor yra minus 1 aukš tas (nors visuotinai priimtais atvejais turė tų bū ti pirmas), tada kyla klausimas, kas yra kitų kategorijų apraš yme Rū sys - rū sys, garaž as?
Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
аватар