Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Kenija

Turistinės istorijos apie Kenija pridėti istoriją
Nairobio nacionalinis parkas. Kenija. Kelionė į Afriką 2018 m
Keliaudamas po Afriką pamač iau kelis nacionalinius parkus, kurie pasirodė ne tokie ryš kū s ir į domū s, kaip juos mač iau per televizorių ir turistinių svetainių apraš ymuose.
 •  prieš 6 metus
Pirma diena Nairobyje, Kenijoje. Kelionė į Afriką 2018 m
Dar praė jusių metų rugsė jį iš savo namų kompiuterio už sisakiau vieš butį Nairobyje, nors galiu atlikite tai kelyje ir pakeiskite jį atvykę .
 •  prieš 6 metus
Nairobio zoologijos sodas, Kenija. Kelionė į Afriką 2018 m
Nepaisant to, kad Kenijos sostinė Nairobis mane visiš kai nuvylė , vis tiek nusprendž iau aplankykite vietinį zoologijos sodą . Ž emė lapyje ž inojau, kur yra zoologijos sodas, bet nebuvo informacijos, kaip į jį patekti, iš skyrus taksi.
 •  prieš 6 metus
Ką aš galiu pasakyti, mano senas drauge
„Stebuklas“: „Kelionė per Rytų Afriką + atostogos Zanzibare“ 6.9. 14 - 21.9. keturiolika. „KĄ PASAKYTI, MANO SENASIS DRAUGA, mes kalti tik dė l vieno, kad.
 •  prieš 9 metus
Samburu
Orientyras – tai taip pat orientyras Afrikoje! Nenuostabu, kad JT aplinkosaugos programos (UNEP) bū stinė yra Nairobyje, Kenijoje. Juk juodasis ž emynas visų pirma ž inomas dė l turtingos, į vairios, unikalios gamtos ir š ioje didž iulė je teritori...
 •  prieš 9 metus
Vienas šalia kito su krokodilu
Norint nuvykti į tolimą laukinę Afrikos savaną , reikia bū ti tikru nuotykių ieš kotoju, bet reikia bū ti ir ekstremalu, kad gyventum beveik po atviru dangumi, laukinių gyvū nų apsuptyje – tai jums suteiks Samburu Intrapids vieš butyje.
 •  prieš 17 metus
Mama Kenija
Norė jau paraš yti apie š ią kelionę, Man viskas buvo beprotiš ka Skrisk į tolimus kraš tus - tai brolių nervai, Atsikė lę s ryte apsvaigę s, aplink vien juodaodž iai.
 •  prieš 17 metus
Rodyti daugiau »