Isrotel Lagoona 4*– Atsiliepimai

17
Įvertinimas 6.710
pagrįstas
17 apžvalgų
№9 viešbučio reitinge Eilatas
8.3 Skaičius
7.0 Aptarnavimas
8.5 Grynumas
8.8 Mityba
8.5 Infrastruktūra
Viešbutis yra netoli paplūdimio šiaurinėje Eilato dalyje. Įkurta 1982 m., paskutinis restauravimas atliktas 2013 m. Bendras viešbučio plotas – 4500 kvadratinių metrų.Daugiau →
аватар pavlova.helen
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 8.0
Į Izraelį vykstame jau daugiau nei metus, mė gstamiausios vietos – Negyvoji jū ra ir Eilatas. Isrotel Lagoona apsistojame jau treč ią kartą , nes iš daugelio vieš buč ių š is yra tinkamiausias š eimoms su vaikais. Prie maisto ir kambarių neapsistosiu – viskas mums tinka, bet viskas labai individualu. … Dar ▾ Į Izraelį vykstame jau daugiau nei metus, mė gstamiausios vietos – Negyvoji jū ra ir Eilatas. Isrotel Lagoona apsistojame jau treč ią kartą , nes iš daugelio vieš buč ių š is yra tinkamiausias š eimoms su vaikais. Prie maisto ir kambarių neapsistosiu – viskas mums tinka, bet viskas labai individualu. Gali bū ti vienas maž as minusas - rankš luosč ių skaič ius ribotas, o su trimis vaikais jų reikia krū vos))
Vieš butyje daug poilsiaujama su š eimomis, o vaikams visiems smagiau kartu ž aisti ir maudytis. Ten gana jaukus vaikų kambarys, ten domė josi net mano vyresni vaikai.
Ir ž inoma jū ra, iki paplū dimio reikia 7-10 minuč ių , paplū dimys š varus, kartais bū na nuorū kų , bet tai smulkmenos.
Apskritai, jei planuojate ilsė tis su visa š eima, labai rekomenduoju apsistoti š iame vieš butyje.
аватар andrey_classic
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
„Isrotel Lagoona“ yra vienas geriausių „viskas į skaič iuota“ vieš buč ių Eiltai mieste. Jis yra ant marių kranto – dirbtinio rezervuaro, pastatyto prieš.30 metų . Jie jame neplaukia - ten „stovi“ jachtos ir valtys. Marių pakrantė s sutvarkytos ir vakarais ten vaikš to poilsiautojai . … Dar ▾ „Isrotel Lagoona“ yra vienas geriausių „viskas į skaič iuota“ vieš buč ių Eiltai mieste. Jis yra ant marių kranto – dirbtinio rezervuaro, pastatyto prieš.30 metų . Jie jame neplaukia - ten „stovi“ jachtos ir valtys. Marių pakrantė s sutvarkytos ir vakarais ten vaikš to poilsiautojai ...
Nuo jū ros nuo Isrotel Lagoona vieš buč io labai arti – jis yra 2-oje linijoje. Nuo jū ros jį skiria tik „Hilton“ vieš butis. Iki paplū dimio nueisite 5 minutes. Vieš butis neturi savo paplū dimio, todė l patariu pasinaudoti penkių ž vaigž duč ių vieš buč ių Isrotel Royal Beach, Dan Eilat ir Herods Eilat paplū dimiais.

Vieš butyje neseniai atliktas remontas – š ią ž iemą atnaujinti 3 virš utiniai aukš tai, tad geriau ten praš yti kambarių . Be standartinių kambarių , taip pat yra „Studio“ kambariai (didesnio dydž io) ir „Family“ (2 kambarių š eimos kambariai). Už vaizdą į baseiną imamas papildomas mokestis, bet manau, kad geriausias vaizdas atsiveria iš kambarių su vaizdu į marias ir tolumoje esanč ius kalnus.

Dauguma turistų – š eimos su vaikais.
Maž esniems vaikams yra vaikų klubas, o vyresniems – kambarys su vaizdo ž aidimais, oro rituliu ir t. t. Apskritai vaikams yra ką veikti. Vieš butyje yra nedidelis SPA kompleksas – sauna, treniruoklių salė ir masaž o kambariai.

„Viskas į skaič iuota“ sistema apima pusryč ius, pietus ir vakarienę , taip pat už kandž ius ir gė rimus, ne tik vietinius, bet ir importuojamus visą dieną , be apribojimų . Rekomenduoju „Isrotel Lagoona“ tiems, kuriems rū pi kokybiš kas ir gausus maistas ir kurie yra pasirengę už tai mokė ti gana didelę kainą .
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
„Isrotel Lagoona“ yra vienas geriausių „viskas į skaič iuota“ vieš buč ių Eiltai mieste. Jis yra ant marių kranto – dirbtinio rezervuaro, pastatyto prieš.30 metų . Jie jame neplaukia - ten „stovi“ jachtos ir valtys. Marių pakrantė s sutvarkytos ir vakarais vaikš to poilsiautojai. … Dar ▾ „Isrotel Lagoona“ yra vienas geriausių „viskas į skaič iuota“ vieš buč ių Eiltai mieste. Jis yra ant marių kranto – dirbtinio rezervuaro, pastatyto prieš.30 metų . Jie jame neplaukia - ten „stovi“ jachtos ir valtys. Marių pakrantė s sutvarkytos ir vakarais vaikš to poilsiautojai. . . Labai arti jū ros nuo Isrotel Lagoona vieš buč io – jis yra 2-oje linijoje. Nuo jū ros jį skiria tik „Hilton“ vieš butis. Iki paplū dimio nueisite 5 minutes. Vieš butis neturi savo paplū dimio, todė l patariu pasinaudoti penkių ž vaigž duč ių vieš buč ių Isrotel Royal Beach, Dan Eilat ir Herods Eilat paplū dimiais. Vieš butyje neseniai atliktas remontas – š ią ž iemą atnaujinti 3 virš utiniai aukš tai, tad geriau ten praš yti kambarių . Be standartinių kambarių , taip pat yra „Studio“ kambariai (didesnio dydž io) ir „Family“ (2 kambarių š eimos kambariai). Už vaizdą į baseiną imamas papildomas mokestis, bet manau, kad geriausias vaizdas atsiveria iš kambarių su vaizdu į marias ir tolumoje esanč ius kalnus. Dauguma turistų – š eimos su vaikais. Maž esniems yra vaikų klubas, o vyresniems – kambarys su vaizdo ž aidimais, oro rituliu ir pan. Apskritai vaikai turi ką veikti. . Vieš butyje yra nedidelis SPA kompleksas – sauna, treniruoklių salė ir masaž o kambariai. „Viskas į skaič iuota“ sistema apima pusryč ius, pietus ir vakarienę , taip pat už kandž ius ir gė rimus, ne tik vietinius, bet ir importuojamus visą dieną , be apribojimų . Rekomenduoju „Isrotel Lagoona“ tiems, kuriems rū pi kokybiš kas ir gausus maistas ir kurie yra pasirengę už tai mokė ti gana didelę kainą .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Labai patiko vieš nagė š iame vieš butyje. Patariu imti viskas į skaič iuota! Maistas labai kokybiš kas, geras aptarnavimas, kambariai š varū s. Jū ra 5 min. , tai labai svarbu … Dar ▾ Labai patiko vieš nagė š iame vieš butyje. Patariu imti viskas į skaič iuota! Maistas labai kokybiš kas, geras aptarnavimas, kambariai š varū s. Jū ra 5 min. , tai labai svarbu
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis geroje vietoje, š alia paplū dimys, parduotuvė s, autobusų stotelė . Kambariai š varū s, erdvū s. Maistas viskas į skaič iuota, viskas skanu. Iki paplū dimio 5 min. Bet man labiau patiko pietiniai paplū dimiai, autobusu netrunka nuvaž iuoti. … Dar ▾ Vieš butis geroje vietoje, š alia paplū dimys, parduotuvė s, autobusų stotelė . Kambariai š varū s, erdvū s. Maistas viskas į skaič iuota, viskas skanu. Iki paplū dimio 5 min. Bet man labiau patiko pietiniai paplū dimiai, autobusu netrunka nuvaž iuoti. Patariu aplankyti povandeninę observatoriją ir delfinų rifą . Ekskursijos vyko pakrantė je (pigiau nei iš kelionių organizatoriaus) Nuvykome į Jeruzalę , Negyvą ją jū rą , Petrą .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis visai geras. Personalas draugiš kas, maistas skanus, gana į vairus, vieta itin gera: netoli paplū dimio, š alia visos parduotuvė s. Vienintelis minusas: vaikiš ka animacija tik hebrajų kalba. Tai labai keista, nes į vieš butį atvyksta turistai iš į vairių š alių . … Dar ▾ Vieš butis visai geras. Personalas draugiš kas, maistas skanus, gana į vairus, vieta itin gera: netoli paplū dimio, š alia visos parduotuvė s. Vienintelis minusas: vaikiš ka animacija tik hebrajų kalba. Tai labai keista, nes į vieš butį atvyksta turistai iš į vairių š alių . Vaikus, kurie nekalba hebrajų kalba, animatoriai tiesiog ignoruoja.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 5.0
Vieš butukas visas 3*, mane pribloš kė sovietinė struktū ra pvz hostelis. Maistas kasdien tas pats. Jū ros gė rybių praktiš kai nematė me, bet š alia yra geri ž uvies restoranė liai. Patiko vieta. parduotuvė s yra š alia ir gavome ž iemines nuolaidas. … Dar ▾ Vieš butukas visas 3*, mane pribloš kė sovietinė struktū ra pvz hostelis. Maistas kasdien tas pats. Jū ros gė rybių praktiš kai nematė me, bet š alia yra geri ž uvies restoranė liai. Patiko vieta. parduotuvė s yra š alia ir gavome ž iemines nuolaidas. ekskursija gido Maksimo pož iū ris buvo nuostabus, bandė grą ž inti 140 S už ekskursiją , dė l ligos, bet tai pasirodė neį manoma, nors vakare bilietas į Jeruzalė buvo parduota mū sų vieš butyje. atvaž iavome į š ventas vietas. Pagal savo patirtį patariu važ iuoti tik į individualias keliones, bet ne į Travel turą . . Tiesiog buvo š okas oro uoste. Dė l mokesč ių grą ž inimo -nemokamai, paslydo seną.100 S kupiū rą , bandė grą ž inti, vė l susidū rė su vietiniais ryš iais, tarnautojas iš karto pamirš o ir rusų ir anglų bei hebrajų kalbas, padarė niekš ingą veidą ir pasakė Ž INO. Kitą kartą važ iuosime į Jordaniją !
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 7.0
Pailsė jo 2011 m. geguž ė s mė n. Kambariai patogū s, š varū s rankš luosč iai keič iami kasdien, patalynė du kartus per savaitę . Puiki vieta atsipalaiduoti brandaus amž iaus poroms ir vaikams. Maistas į vairus, kiekvienam skoniui. Yra saldi valanda. … Dar ▾ Pailsė jo 2011 m. geguž ė s mė n. Kambariai patogū s, š varū s rankš luosč iai keič iami kasdien, patalynė du kartus per savaitę . Puiki vieta atsipalaiduoti brandaus amž iaus poroms ir vaikams. Maistas į vairus, kiekvienam skoniui. Yra saldi valanda. Desertai puikū s, kava puiki, mojito taip pat tinka. Vietinis vynas nė ra labai geras. Ekskursijos į Jordaniją , prie Negyvosios jū ros, į Izraelį . Miestas labai brangus, kaip ir š alis. Su kalba problemų nė ra, beveik visi kalba rusiš kai. Bū tinai į sigykite Negyvosios jū ros kosmetikos. Pirmiausia paž iū rė kite, kiek kainuoja jums patinkantis kremas (ar dar kaž kas) Eilate, tada palyginkite su kainomis prie Negyvosios jū ros. Eilate jū ra š vari, paplū dimys nemokamas, bet už gultus ir skė č ius reikia susimokė ti, tai nebrangu. Š ekelius paplū dimyje renka ypatingi ž monė s, tač iau jie tai daro ne visada.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар allalolita
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 8.0
Mums viskas patiko. Visur eidavome ir visur lankydavomė s. Pož iū ris normalus. Su kalba problemų nebuvo. … Dar ▾ Mums viskas patiko. Visur eidavome ir visur lankydavomė s. Pož iū ris normalus. Su kalba problemų nebuvo.
аватар CUBAMANIA
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 1.0
Mieli tautieč iai, jū s net neį sivaizduojate, kaip š iame vieš butyje manę s negerbė . Buvau su sū numi metus ir 8 mė nesius ir drauge, kad nemokė č iau už vieną . Maistas geras, visi rusai ir budintys, ir registratū roje normalū s, bet vadybininkai marokieč iai. … Dar ▾ Mieli tautieč iai, jū s net neį sivaizduojate, kaip š iame vieš butyje manę s negerbė . Buvau su sū numi metus ir 8 mė nesius ir drauge, kad nemokė č iau už vieną . Maistas geras, visi rusai ir budintys, ir registratū roje normalū s, bet vadybininkai marokieč iai. Izraelyje marokieč iai teisė tai laikomi blogiausiai iš augintais ž ydais. . Ž ydais jų nepavadinč iau, mano nuomone, jie liko arabais. Mano atž vilgiu yra daug nepagarbaus pož iū rio atvejų , nes aš esu rusas, o marocitams jie tiesiog nė ra ž monė s. Aš verkiau, o jie juokė si man į veidą . Jie neleido man naudotis baseinu, nes mano maž asis vaikas gali pats plaukti ir nardyti, o tai, jų nuomone, yra prievarta prieš vaikus. Vaikų klube rusų vaikų visai nepastebi. Galų gale mane ligotą iš tempė iš lovos, kad galė č iau grynais atsiskaityti už auklę , nors pati auklė buvo pasiruoš usi laukti iki ryto. Apskritai, visiš ka pipetė , moteris viena su vaiku, verkia registratū roje, o jos š ypsosi į veidą ir sako - jei nepatinka, š alin iš č ia, pamiš usi kivirč au! ! ! Negailė siu sugaiš to laiko ir paduosiu juos į teismą dė l moralinė s ž alos atlyginimo! Jokiomis aplinkybė mis neapsistokite š iame vieš butyje.
Rodyti daugiau »


avataras gtspbvizit
Domina seifas?
prieš 6 metus  •  3 abonentas 2 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Delfinų rifų rezervatas
Izraelis, Eilatas
Aktyvus poilsis, Gamta, Pramogos

Отель расположен недалеко от пляжа в северной части города Эйлат. Основан в 1982 году, последняя реставрация была проведена в 2013 году. Общая площадь территории отеля — 4500 квадратных метров.

Vieta 70 км от аэропорта Овда. 2 км от аэропорта г. Эйлат.
Paplūdimio aprašymas Гости отеля пользуются пляжем отеля Isrotel Royal Beach. Протяженность пляжа – 1000 м. Между отелем и пляжем проходит дорога и променад. Зонты, полотенца, шезлонги, матрасы - платно.
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Доставка еды и напитков в номер, круглосуточная стойка регистрации, услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги по глажению одежды, факс/ксерокопирование, места для курения.

Размещение домашних животных не допускается.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • saugus  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детская коляска (по запросу, бесплатно).
 • vaikų baseinas
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • biliardas
 • stalo tenisas
 • sporto salė
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Всего 256 номеров в 4-этажном здании.

Kambariuose

ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, ванна, фен, телефон, ковровое покрытие, балкон.

Adresas North Beach, Eilat 88000
Telefonai: Phone 08-6366666, Fax :08-6331783
Interneto svetainė: Isrotel Lagoona
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).