Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Bakuriani

№1. Vita Vila 3*
Įvertinimas 9.5
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 7.5
 • 
№4. Edelveis 3*
Įvertinimas 8.0
 • 
Įvertinimas 7.0
 • 
Dar...
Nėra pranešimų apie Bakuriani   Rašyti
Turistinės istorijos apie Bakuriani pridėti istoriją
Geras viešbutis, ką tik renovuotas, bet toli nuo keltuvų
Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus ir kainą , apraš yme buvo nurodyta, kad iki slidininkų keltuvų.200m. Galvojome, kad nereikė s trypč ioti su slidinė jimo batais, iš tikrų jų paaiš kė jo, kad artimiausias greitkelis - Tatrai ...
 •  prieš 5 metus
apiplėšė
Gal vieš butis geras, maistas geras, dė mesingas personalo pož iū ris, bet mums nutiko nemalonus incidentas. Dieną prieš iš vykimą pastebė jome, kad praradome tam tikrą pinigų sumą .
 •  prieš 7 metus
KLASĖ !!!
Mes apsistojome 2014 m. vasario pabaigoje. TIKRAI patiko: 1) Draugiš kas, dė mesingas ir paslaugus personalas; 2) Maitinimas. . . Tai NE š vediš kas stalas, tai GRUZINIS stalas, bū tent - maisto DAUG ir jis SKANAUS (ir taip 3 (!
 •  prieš 10 metus
Terra incognita – Bakuriani
Nuotrauka
 •  prieš 10 metus
Terra incognita – Bakuriani
Nuotrauka
 •  prieš 10 metus
Terra incognita – Bakuriani
Viskas prasidė jo nuo to, kad vienas draugas dar geguž ę suž inojo, kad Wizzair ją vež a iš Donecko į Gruziją . Kodė l mums nenuvykus slidinė ti į Gruziją ?
 •  prieš 10 metus
Puikūs svečių namai, draugiški šeimininkai
Sausio 16-25 gyvenome sveč ių namuose Edelweiss Bakuriani mieste. Privalumai - gera vieta. 100 metrų iki autobusų stoties ir taksi stotelė s, 300 metrų iki gelež inkelio stoties, 200 metrų nuo pagrindinė s gatvė s, 200 metrų iki vaikų park...
 •  prieš 10 metus
Rekomenduoju
Labai ač iū visiems „Apollo“ darbuotojams ir savininkams! ten iš buvo trejus metus iš eilė s. draugiš kas personalas, puiki virtuvė . labai š varus.
 •  prieš 12 metus
TYLUS POILSIS
apolo bū site puikiai priimti, skaniai pamaitinti, yra ž aidimų aikš telė su sū pynė mis, č iuož ykla, supama kė dutė .
 •  prieš 13 metus
Į saulėtąją Gruziją sniego!
Kelio serpantinas kyla į virš ų . Neį manoma atitraukti akių nuo lango – tarp kalnų , padengtų sniegu ir debesų š eš ė liais, paeiliui ž velgia Ž invalio jū ros rezervuaras, didinga Ananuri tvirtovė ir senovinė s baž...
 •  prieš 14 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Bakuriani