Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Meribel

Turistinės istorijos apie Meribel pridėti istoriją
Puikus viešbutis pagal jūsų biudžetą
Vieš butis yra Meribel š irdyje. Iki centrinių keltuvų.3-5 min. Vakare jū s prie pat promenados. . . Padoraus lygio aptarnavimas! Interjeras yra pagal geriausias Alpių tradicijas.
 •  prieš 3 metų
Yra visos sąlygos nuostabioms atostogoms.
Yra visos są lygos nuostabioms atostogoms. Mums su vyru tai atrodė tikras rojus - nieko nereikia daryti, nereikia persitempti, viskas jau padaryta, visi mū sų norai numatyti darbuotojų .
 •  prieš 3 metų
)))
Vieš butis neseniai buvo renovuotas, todė l tapo labai jaukus ir graž us. Į sikū rę s ramioje ir graž ioje Le Chtelet vietoje. Yra daug pramogų , parduotuvių ir restoranų .
 •  prieš 9 metus
Visiems rekomenduoju šią vietą apsistoti.
Š iais metais galė jau pailsė ti. Bilietus į TUI pirkome vasario 01-14 dienomis. Patekome į š į nuostabų vieš butį , patiko viskas nuo kambarių iki aptarnavimo.
 •  prieš 8 metus
Man viskas patiko, net kitą žiemą nusprendžiau čia sugrįžti!
Pirmą kartą su vyru vykome į slidinė jimo kurortą , todė l nusprendė me, kad š ios kelionė s neplanuosime savarankiš kai, o kreipsimė s į profesionalus.
 •  prieš 9 metus
patiko)
Vieš butis „Les Crets“ yra Mé ribel-Mottaret centre. Slidininkų keltuvą vieš uoju transportu pasieksite ne ilgiau kaip per 5 minutes. Atostogos su suž adė tine.
 •  prieš 9 metus
Super!
Vienas geriausių slidinė jimo kurortų ! Neseniai lankiausi viename geriausių slidinė jimo kurortų (neperdedame), apsistojome Les Crets 4*. Beje, kelionė buvo už sakyta iš kelionių organizatoriaus TUI ir dė l to niekada nesigailė jo.
 •  prieš 9 metus
Įspūdis labai geras - svečiais pasirūpinta, gyvenimas ir pramogos apgalvotos iki m
Š iame vieš butyje buvome nuo sausio 25 iki vasario 2 su visa š eima. Kelionę patarė TUI agentū ra – ir dė l geros priež asties! Vieš butis tikrai patogus slidinė jimo mė gė jams.
 •  prieš 9 metus
As patariu)
Į sikū rę s Mé ribel-Mottaret š irdyje, labai arti slidininkų keltuvo. Jį galima pasiekti bet kokiu vieš uoju transportu. Vieš butyje yra 82 kambariai.
 •  prieš 9 metus
Apskritai, tylus ir erdvus.
Š ią ž iemą slidinė jome Mé ribel-Mottaret mieste. Vieš butis vadinosi Gretz. Jis yra visai š alia slidininkų keltuvo. Taigi ryte pasiė mė me slides ir kilome į kalną .
 •  prieš 9 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Meribel