Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Suomija

Turistinės istorijos apie Suomija pridėti istoriją
Baltijos ruduo. 3 dalis. Suomija
Baltijos ruduo. 1 dalis. Latvija>>> Baltijos ruduo. 2 dalis. Estija>>> Pabū ti Taline keletą dienų tiesiog neį manoma – ir nevaž iuoti vienam į Helsinkį .
 •  prieš 4 metų
Mi-mi-meška Lapenranta nuo neskubančios močiutės
Mė gstu aplankyti suomius dė l ramybė s, ramybė s, atsipalaidavimo ir, ž inoma, raudonos ž uvies bei ikrų . Negaliu daž nai lankytis (atstumas, taip sakant), bet kartą per metus stengiuosi apsilankyti.
 •  prieš 5 metus
Su Kalėdų Seneliu Rovaniemyje)))
Laba diena visiems! Ir laimingų naujų jų metų ! T. Kadangi pasakojimų apie keliones į Laplandiją pas Kalė dų Senelį yra labai maž ai, nusprendž iau papildyti š į bagaž ą ) Mes visi tikime pasakomis, net jei jau visai ...
 •  prieš 5 metus
Suomija!!! Oi kiek miglotų įspūdžių!!!
Kai nusileidž iate Helsinkyje, pirmiausia nustebina kraš tovaizdis už iliuminatoriaus lango. Jis už buriantis. Didž iuliai rieduliai ir geltona ž olė .
 •  prieš 5 metus
Imatra (Suomija) porai valandų
Suomija balandž io mė nesį trumpam (taip atsitiko). Vietoj gerų.3-5 suomių dienų gavau tik vieną (su iš vykimu iš Sankt Peterburgo).
 •  prieš 6 metus
Visa šeima žiemą Vuokatti!
Kiekvienas iš mū sų privalo pamatyti Youlupukki bent kartą . Geriausia nuo jo atsigauti ž iemą , š iuo metu jis visada š alia ir dovanoja.
 •  prieš 6 metus
Helsinkio miesto istorijos
Kiekvienas turi miestą , į kurį nori sugrį ž ti vė l ir vė l, bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru. Miestai, kaip ir ž monė s, linkę keistis kartais daugiau, kartais maž iau, bet vis tiek kaž kas juose iš lieka nepakitę s.
 •  prieš 6 metus
Vienos dienos kelionė į Suomiją Lapenrantoje
Net istorija. Taip, pastaba) Laba diena, forumo vartotojai. Taip jau susiklostė , kad Sankt Peterburge buvau darbo reikalais, bet ne taip ilgai kaip pernai (http://www.
 •  prieš 7 metus
Atostogos Suomijoje
* Nusiš ypsojo. Pastaruoju metu mane kaž kas traukia prie trumpų poilsio formų . Nesvarbu, kaip pripranti)) Taigi. Nusprendž iau trims dienoms vykti į Suomiją , tuo tarpu Finair kompanija mus lepina tiesioginiu skrydž iu iš mū sų miesto.
 •  prieš 8 metus
Savaitgalis pas skandinavus keltu+autobusu
Taip atsitiko, kad buvau Sankt Peterburge darbo reikalais. Pats miestas nuostabus, galima daž nai atvykti, bet vis tiek lieka perskaityta knyga - neapsivaikš č iosi ir neapvaž iuosi visko.
 •  prieš 8 metus
Rodyti daugiau »