Viešbutis pranoko visus mūsų lūkesčius!!!

Parašyta: 23 sausio 2023
Kelionės laikas: 15 — 22 sausio 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais; Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Vieš butis labai vertas! Nerasta jokių minusų . Apsigyvenome anksč iau numatyto laiko, davė gerą kambarį. 6 korpuse, vieta patogi ir arti restoranas ir baseinas. Aptarnavimas ir personalas super, visi draugiš ki, barmenai, restorane padavė jai, kambarių valytoja, virė jos - buvo malonu pabendrauti! Š ildomi baseinai, super animacija, daug veiklos: tinklinis, zumba, smiginis, vandens aerobika, joga, tempimas... Super animatoriai! Puiki premija buvo nemokami biliardo, boulingo ar teniso ž aidimai ir č iuož ykla, dar 2 kelionė s į sū kurinę vonią su sauna, iš kurių galima rinktis – tai skirta sveč iams su aukš č iausios kokybė s apyrankė mis! Maistas labai skanus, visada turė jome iš ko rinktis! Diskotekos kiekvieną dieną – mokamos, iš vež amos į kitus klubus! Buvome ant vieno Savojoje – š okome iš š irdies! Vakaro animacija taip pat yra vieš butyje ir Soho! Soho yra labai graž us ir didelis pliusas yra tai, kad vieš butis yra tiesiai aikš tė je! !
Paplū dimys puikus, labai graž us ir ž alias, smė lė to į važ iavimo nė ra, tik iš pantonė s, bet mums tai nebuvo problema! Jū s turite arba 5 minutes nuvaž iuoti iki paplū dimio nemokamu autobusu, arba 10 minuč ių pė sč iomis, galite pasivaikš č ioti po Savoy vieš butį ! Vieš buč io teritorija nuostabi. Praė jo 7 dienos ir visi fotografavosi, daug vietų , ž alumos, palmių , graž ių gė lių , spalvotų namelių - meilė ! Vieš butyje daug draugiš kų ir murkianč ių katinų ))) Apskritai vieš butis pranoko visus mū sų lū kesč ius! ! ! Ž inojome, kad vieš butis geras, bet tiek? ? Rekomenduosime draugams ir tikrai grį š ime!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą