Gražus viešbutis, bet NE TIK suaugusiems!

Parašyta: 10 rugsėjo 2023
Kelionės laikas: 14 — 22 rugpjūčio 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
7.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 9.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 5.0
Vieš butis „Royal Monte Carlo – Adults Only“ yra tik dalis du? „Monte-Carlo Sharm Resort & Spa“ komplekso ego. APIE? vidurys penki? kny, didž iulis, š varus ir priž iū rė tas. Darbuotojai turė tų ? labai draugiš kas ir eiti? cinny. Didž iulis susiž avė jimas? gamina maistą Ahmedui Royal, Atefui, Royal Magic Chef (atsipraš au, nepamenu jo vardo), Simonui, Bassimui (kuris daž nai mielai puoš davo mū sų kambarį ) ir visiems kas? ry rū pi? mū sų gerovei!
Už tai duodame 10+!
Bet....

Deja, Royal Monte-Carlo tam netinka? Tiems, kurie? r tikrai? nori? sp? š iandien? atostogos be vaiku ir as noriu? Vieš butis tik suaugusiems? taip. Bū site apgyvendinti pastate, kuriame nė ra vaikų , bet penki kny du? y yra terasa su vaizdu į jū rą č ia? prie vaikų baseino. patiekiami pusryč iai ir pietū s? ar poilsio salone tik karališ kiems sveč iams? nuoma? palik jį ? ar gali Tu? matyti? o mes? taip? . Barai yra? pakankamai? BC už ka? dego. „Privatus paplū dimys? o "Roayl" skirtas tau? ? ypač jam? tai Roayl, deja, tik su mama? hm, viduje? nugriebti prieigą ? pem į vandenį , be liwo? tu snorkeli! Bet su prieiga? pem visoms vapsvoms? b su s? kaimyninis vieš butis. Visiems? jū s Monte-Carlo Sharm Resort & Spa, į skaitant jį ? Ci Royal, yra tik viena prieplauka, iš kurios? rego gali? už popsą ? gyvas? ar nardyti? vandenyje. Labai š imtas beveik neį manomas? galima...Netoliese? nerasite teniso Royal's? kad, nei reklamuojamas biliardo stalas ar smiginis.

Apibendrinti? c mes teikiame:
personalas, patalpa, maistas, š vara? ? : du? e 10+!
Papludimys? a, gal? liwo? ? nardymas / p? senstant, paž ymint vieš butį tik suaugusiems? ych: deja, tik 2.

Ar tu tuo tikras? tu? ar ne tu? Esame vieninteliai karališ kieji sveč iai, kurie ry ch? sumaž inimai sugrį š , bet tik tuo atveju, jei „Royal Hotel“ yra tikras vieš butis. vertas kainos. IN? ir? ar tė vai turė tų labiau rū pintis? apie tuos kas? ry už tai? oi zap? acili! Ne tik apie rusus ar rusus? fiziniai turistai kas? Vis tiek nepalikti? geri atsiliepimai ir geras į spū dis? enia!
Automatiškai išversta iš lenkų kalbos. Žiūrėti originalą