Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Vokietija

Turistinės istorijos apie Vokietija pridėti istoriją
BADENO VIRTEMBERGO MIESTAI
Ankstesnė je istorijoje «Vokietija. Velzheimo apylinkė s“dalinausi savo ž avesiu Bedeno-Viurtembergo gamta. Č ia papasakosiu apie š io kraš to miestus, kuriuose lankiausi 2023 m.
 •  prieš 9 mėnesių
VOKIETIJA. VELŽEIMO APYNĖ.
2023 m. geguž ė s ir liepos mė n. keliavau į Vokietijos pietvakarius Badene-Viurtemberge, vienoje iš.16 Vokietijos ž emių . Ji gyveno maž ame Velzheimo miestelyje.
 •  prieš 9 mėnesių
Hamburgas ir apylinkės
Nuotrauka iš Bergedorf Tai buvo labai neį prasta kelionė . Galima sakyti, pirmasis toks. Nors mū sų kelionė s ir toliau vyksta visu tempu, tač iau nuolatiniai skaitytojai jau aiš kiai pastebė jo didelę istorijų publikavimo pauzę .
 •  prieš 2 metų
Tranzitas Niujorkas – Amsterdamas – Berlynas – Charkovas
Š i nedidelė kelionė nebū tų tokia „jaudinanti“, jei ne dabartinė situacija. Keliavome liepos pradž ioje, kai Nyderlandai ir Vokietija dar buvo už daryti turizmui.
 •  prieš 3 metų
Šiaurės Vokietijos perlas: Riugeno sala
Prieš š eš is mė nesius mū sų š eimos planuose 2020 m. pavasariui ir vasarai buvo Č ekijos Respublika (Praha) ir dviejų savaič ių atostogos Turkijoje – mū sų mylimame Kemere, 5 ž vaigž duč ių vieš butyje „viska...
 •  prieš 4 metų
Neįtikėtinas žiemos Bavarijos grožis
Dabar mes patys, to neį tardami, leisimė s į vieną graž iausių kelionių Europoje – į Bavariją ! Prieš metus surengiau į monė s vakarė lį nuostabiame Vokietijos mieste prie Tegernsee ež ero.
 •  prieš 4 metų
Neįprasta kelionė į Berlyną
Prieš tris savaites trumpai atsisveikinome su Vokietija. Tada keliavome marš rutu Vroclavas – Drezdenas – Leipcigas ir skridome iš Berlyno oro uosto. Dabar tę siame nuo ten, kur baigė me, aš atvykau į komandiruotę į Berlyną !
 •  prieš 4 metų
Trys angarai, galintys pakeisti gyvenimą
Miunchene yra didž iausias Europoje (ir galbū t pasaulyje) technikos muziejus – Deutsches Museum, BMW muziejus ir atskira transporto salė Pinakothek der Moderne.
 •  prieš 4 metų
Naujieji metai, Europa 2020
Noriu pasidalinti su visais mū sų netikė ta ir nuostabia Naujų jų metų kelione į Vroclavą ir Vokietiją . Kelionė buvo sugalvota spontaniš kai, nes iš niekur iš krito papildomos atostogų dienos.
 •  prieš 4 metų
Savaitgalis Berlyne
Spalio viduryje su š eima lankiausi Berlyne. Tik 3 dienos, bet daug į spū dž ių . Š prė upė Brandenburgo vartai Bundestagas Aplankė me Berlyno zoologijos sodą (į ė jimas suaugusiajam 15 eurų ), okeanariumą (5 eurai).
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »