Kokkinos Boutique Hotel 4*– Atsiliepimai

7
Įvertinimas 9.510
pagrįstas
7 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Protaras
9.4 Skaičius
9.7 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.2 Mityba
9.6 Infrastruktūra
Viešbutis yra Protaras centre, vos keli žingsniai nuo Mėlynąja vėliava apdovanoto auksinio smėlio Fig Bay paplūdimio. Netoli viešbučio yra daug restoranų, kavinių, barų ir parduotuvių. Puikus pasirinkimas ramioms ir atpalaiduojančioms atostogoms.Daugiau →
аватар antonmih2
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Š į vieš butį pasirinkome pagal atsiliepimus ir neklydome. Viskas atitinka apraš ymą . Į siregistravimas – puikus, be vė lavimo, kambariai paruoš ti iš anksto. Kambario laukė maloni staigmena – š ampanas ir taurė s. Personalas labai dė mesingas, ypač Maya. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome pagal atsiliepimus ir neklydome. Viskas atitinka apraš ymą .
Į siregistravimas – puikus, be vė lavimo, kambariai paruoš ti iš anksto. Kambario laukė maloni staigmena – š ampanas ir taurė s. Personalas labai dė mesingas, ypač Maya.
Pusryč iai labai geri, gausus pasirinkimas kiekvienam skoniui.
Valymas ir patalynė s keitimas kasdien. Teritorija nedidelė , bet labai iš puoselė ta ir tvarkinga. Baseinu nesinaudojome, nes š alia nuostabi jū ra, graž ū s paplū dimiai.
Negaliu į vardyti jokių minusų . Ač iū visiems!
аватар Berezovskij_Bogdan_Aleksandrovich
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
Pasirinkome š į vieš butį , nes kaina jam buvo normali, bendri į spū dž iai apie vieš butį geri, bet minusas tas, kad pro langus buvo vaizdas į kelią ir buvo triukš minga. Kalbant apie maistą , buvo tik pusryč iai, jie man patiko. Teritorijoje buvo baseinas, pats vieš butis – tai visa teritorija. … Dar ▾ Pasirinkome š į vieš butį , nes kaina jam buvo normali, bendri į spū dž iai apie vieš butį geri, bet minusas tas, kad pro langus buvo vaizdas į kelią ir buvo triukš minga. Kalbant apie maistą , buvo tik pusryč iai, jie man patiko. Teritorijoje buvo baseinas, pats vieš butis – tai visa teritorija. Iki paplū dimio reikia 5 minutes, minusas tai, kad miesto paplū dimys, pliusai š varu. Pilna visko už vieš buč io ribų , nes jis yra pagrindinė je gatvė je, daug parduotuvių ir restoranų . Kambarys buvo tvarkomas kas antrą dieną , apskritai, normalus aptarnavimas, geras personalas. .
аватар
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Labai gera vieta, vieš butis vertas 10 balų . Labai gera vieta, puikus aptarnavimas ir nuostabus dizainas. Turė jome nedidelę bė dą , mū sų skrydis atgal buvo atš auktas, kol buvome apsigyvenę.5* vieš butyje Larnakoje su pilnu maitinimu, bū č iau ten likę s, jei skrydis bū tų atš auktas. … Dar ▾ Labai gera vieta, vieš butis vertas 10 balų . Labai gera vieta, puikus aptarnavimas ir nuostabus dizainas. Turė jome nedidelę bė dą , mū sų skrydis atgal buvo atš auktas, kol buvome apsigyvenę.5* vieš butyje Larnakoje su pilnu maitinimu, bū č iau ten likę s, jei skrydis bū tų atš auktas.
аватар Anna966290
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Labai noriu pasidalinti teigiamu atsiliepimu apie vieš butį , nes renkantis ekskursiją informacijos apie š į vieš butį buvo labai maž ai, surizikavome ir nepasigailė jome. Vieš butis atidarytas 2019 m. geguž ę po pilnos renovacijos. Kambarys nedidelis (apie 18m su vonia, dvivietis + vaikui atvež ta lovyte. … Dar ▾ Labai noriu pasidalinti teigiamu atsiliepimu apie vieš butį , nes renkantis ekskursiją informacijos apie š į vieš butį buvo labai maž ai, surizikavome ir nepasigailė jome. Vieš butis atidarytas 2019 m. geguž ę po pilnos renovacijos.
Kambarys nedidelis (apie 18m su vonia, dvivietis + vaikui atvež ta lovyte. Daug nepersilaikysite, bet mums už teko. + Patogus balkonas su dž iovykle daiktams, kas labai patogu. Virdulys, š aldytuvas su nedideliu š aldikliu.
Oro kondicionierius ir internetas yra nemokami.
Rankš luosč ių , patalynė s pasiimti negalima. Registratū roje galima pasiimti paplū dimio rankš luosč ius, sumokė jus 10 eurų už statą (tada pinigai grą ž inami).
Š vara, viskas nauja, tvarkinga, personalas labai draugiš kas, padė s, atsakys, pasakys. Pusryč iai puikū s, kiekvieną dieną meniu kartojasi, bet rinktis yra daugiau nei iš ko (darž ovė s, š altibarš č iai, š oninė , sū riai, omletai, deš relė s, vaisiai, pyragaič iai, blynai, dribsniai). Indai š varū s ir girgž dantys. Padavė jai viską valo, š luosto, praneš a. Kava – puikiai iš plikyta iš aparato (5-6 variantai kiekvienam skoniui).
Vieta: tiesiog super, 200 metrų nuo paplū dimio. Jū ra, vanduo nuostabus, paplū dimys š varus, š varus. Gultai ir skė č iai po 2.5 euro. Galite nusipirkti gretimuose prekybos centruose už.10-15 eurų ir pasiimti su savimi - niekas nieko nesakys. Visi paplū dimiai yra komunaliniai.
Š alia prekybos centrai – kur galima visko nusipirkti. 500 metrų iki vieš buč io - prekybos centras LIDL. Visko yra, kainos labai priimtinos, prekių kokybė gera.
Kavinė s, restoranai kiekviename ž ingsnyje. Pramogos vaikams. Viskas š alia, labai patogi vieta.
аватар Ivan840178
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Š iemet jiems buvo atliktas remontas, ten viskas nauja, man patiko, tiesiog nuostabu. Mums patiko kambarys, tvarkė me kiekvieną dieną . Pusryč iai nuostabū s ir į vairū s. Paplū dimys yra vieš as, bet visada galite rasti vietą . Vieš buč io teritorija praš matni, moderni, bet nedidelė , buvo baseinas. … Dar ▾ Š iemet jiems buvo atliktas remontas, ten viskas nauja, man patiko, tiesiog nuostabu. Mums patiko kambarys, tvarkė me kiekvieną dieną . Pusryč iai nuostabū s ir į vairū s. Paplū dimys yra vieš as, bet visada galite rasti vietą . Vieš buč io teritorija praš matni, moderni, bet nedidelė , buvo baseinas. Vieš butis nukreiptas į pagrindinę gatvę , viskas pasiekiama pė sč iomis, paplū dimys yra už.250-300 metrų . Gidas vieš butyje siū lė ekskursijas, bet mes jomis nepasinaudojome.
аватар massany1998
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Š į vieš butį pasirinkome dė l stilingos iš vaizdos, naujų š viež ių kambarių , patogios vietos. Registracija buvo aiš ku 14:00, mums tai nebuvo problema. Vieš buč io privalumai – modernus stilius, vakarinis apš vietimas balkone, infrastruktū ra ir paplū dimys pasiekiami pė sč iomis. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome dė l stilingos iš vaizdos, naujų š viež ių kambarių , patogios vietos. Registracija buvo aiš ku 14:00, mums tai nebuvo problema. Vieš buč io privalumai – modernus stilius, vakarinis apš vietimas balkone, infrastruktū ra ir paplū dimys pasiekiami pė sč iomis. Vieš buč io minusų jokie, viskas buvo nuostabu. Važ iavau su vaikinu į gimtadienį , kasdien bū davo romantiš ki vakarai. Valgydavo tik pusryč iams, viskas sotu, skanu, valgiaraš tis kaip ir visur kitur - kiauš iniai, deš relė s, š viež ios darž ovė s ir vaisiai. Aptarnaujantis personalas malonus ir dė mesingas. Paplū dimys pė sč iomis pasiekiamas per 5-7 minutes, gultai ir skė č iai nuo 10 eurų , bet jų nepaė mė . Apskritai tai buvo pati romantiš kiausia vieš nagė , rekomenduoju vieš butį poroms, dė l privatumo.
Kokomo’s Boutique hotel, на фото балкон с подсветкой в нашем номере
аватар sashenka-nt
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 9.0
Su vaiku ilsė jomė s maž ame, bet labai graž iame ir jaukiame kurortiniame Protaro kaimelyje. Kreipė mė s į kelionių agentū rą , ten, iš klausę visus mū sų reikalavimus, iš rinko gana gerą variantą - Kokkinos Apartments. Š is vieš butis tikrai patiks ž monė ms, kurie nenori iš siskirti su namų jaukumo ir š ilumos atmosfera. … Dar ▾ Su vaiku ilsė jomė s maž ame, bet labai graž iame ir jaukiame kurortiniame Protaro kaimelyje. Kreipė mė s į kelionių agentū rą , ten, iš klausę visus mū sų reikalavimus, iš rinko gana gerą variantą - Kokkinos Apartments. Š is vieš butis tikrai patiks ž monė ms, kurie nenori iš siskirti su namų jaukumo ir š ilumos atmosfera.
Vieta labai gera, pakankamai arti oro uosto, apie 70 km, tai dž iugina, nereikia sugaiš ti valandų po ilgo skrydž io norint patekti į vieš butį , daug parduotuvių pė sč iomis, galima nusipirkti viską poreikis ir suvenyrai, kurie primins jū sų atostogas š ioje nuostabioje š alyje. Ko verta viena jū ra? ! Dė l to iš tikrų jų iš ė jome atostogauti, norė jau dukrą pasiimti iš miesto š urmulio ir pasimė gauti grynu jū ros oru!
Jau nuo pat į ė jimo net registratū roje jauti kaž kokią jaukią atmosferą , kuri visiš kai iš skiria jį iš į prastų vieš buč ių .
Kambariuose yra mini virtuvė lė su elektrine virykle ir virduliu, labai patogu, maistą daž nai gamindavo tiesiog kambaryje, maisto produktų galima nusipirkti vietinė se parduotuvė se. Už pagrį stą mokestį galė jome naudotis oro kondicionieriumi, kuris labai sutaupo karš tyje.
Valymas visai neblogas, tik gaila, kad ne kasdien, o patalynė keič iama 2 kartus per savaitę , manau to visiš kai už tenka.
Valgė me patys, tad apie maistą komentuoti negaliu. Bendraujant su poilsiautojais visi lyg ir liko patenkinti.
Teritorijoje yra gė lo vandens baseinas, daug laiko praleido mano dukra. Paplū dimys yra už.200 metrų nuo vieš buč io, 3 minutė s pė sč iomis. Paplū dimys smė lė tas, gultai mokami, bet pasiė mė me kilimė lius ir gulė jome ant jų .
Vakarais malonu tiesiog pasivaikš č ioti po kaimą , grož ė tis jū ros vaizdais ir tiesiog mė gautis atostogomis.
Apartamentai skirti specialiai š eimoms, tad mė gstantys ramų ir saikingą poilsį č ia!


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Protaro krantinė
Įvertinimas 9.7
Kipras, Protaras
Gamta, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
Figmedžių įlanka
Įvertinimas 8.5
Kipras, Protaras
Gamta, Pliažai
Pranašo Elijo bažnyčia
Įvertinimas 10.0
Kipras, Protaras
Architektūra, Istorija, Religija

Отель расположен в центре курорта Протарас, всего в нескольких шагах от отмеченного Голубым флагом пляжа Фиг-Бэй с золотым песком. Рядом с отелем находится множество ресторанов, кафе, баров и магазинов. Прекрасный выбор для спокойного расслабляющего отдыха.

Vieta 100 м от автобусной остановки 100 м от главного пляжа Протараса, с золотым песком и кристально чистой водой 150 м от пляжа залива фиговых деревьев 4 км от пляжа Коннос 15 км от пляжа Нисси 100 м от прибрежной тропы Протараса 7,5 км от Национального лесопарка Каво Греко 600 м Туристическая информация Протарас 2 км от церкви Профитиса Ильи 7 км от часовни Ayioi Anargyroi 7,5 км морские пещеры Айя-Напа 10,7 км от гавани Айя-Напы 11,5 км от монастыря Айя-Напа 10,2 км Музей Thalassa 65 км от международного аэропорта Ларнаки
Paplūdimio aprašymas Пляж в 100 м, через дорогу.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, хранение багажа, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский детский бассейн (глубина 0,50 м).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas
 • dviračių nuoma
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 70 номеров.

Kambariuose

Wi-Fi, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, холодильник, сейф, принадлежности для чая и кофе, балкон, фен, туалетные принадлежности.

Adresas Protaras Ave., P.O. Box 33168 CY 5311 Paralimni Cyprus
Telefonai: 00357 23813950 - 00357 99157003
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Kokkinos Boutique Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно).
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).