Pafosas – iš „must have“ sąrašo!

2018 Gegužės 08 Kelionės laikas: nuo 2018 Gegužės 01 iki 2018 Gegužės 09
Reputacija: +179.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Tai maž daug valanda kelio automobiliu nuo oro uosto. Paplū dimiai yra smė lė ti su š velniu pož iū riu, bet visi su tamsiu vulkaniniu smė liu. Regionas labai į domus istorijos mė gė jams. Č ia yra IV mū sų eros amž iaus vila, į vairū s senovė s muziejai, senoviniai griuvė siai, Afroditė s gimtinė , Afroditė s maudymosi vieta ir dar 55 vietos, kur Afroditė kaž ką darė )))). Miestelis su iš vystyta infrastruktū ra, daug gerų vieš buč ių . Iš jų didž iausią į spū dį paliko ir į siminė Eliziejus.

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (2) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras