Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Kuba

Turistinės istorijos apie Kuba pridėti istoriją
Pavojinga grožiu
Š ią savaitę lankiausi š iame kurorte. Apskritai trasos geros, bet yra ir minusų . Didelė s problemos kyla dė l automobilių parkavimo.
 •  prieš 2 metų
Kuba. Havana. Fusterlandija
KubaHavana
Man, mozaikos ir keramikos mylė tojui, Fusterlandija buvo pagrindinė Kubos atrakcija. Kaip Barselonoje – Park Gü ell. Fusterlandia yra neį prastas miestelis-muziejus Havanos pakraš tyje, Haimanito rajone.
 •  prieš 3 metų
Twilight 4. Kubietiški įspūdžiai
Niekas neateina pas Tė vą kitaip, kaip tik per mane.            (Jono evangelija 14:6) Perfrazuojant Jė zų , niekas nepatenka į Kubą , iš skyrus per Dominikos Respubliką .
 •  prieš 3 metų
Cuba Libre!
Tai mū sų antroji kelionė į Kubą ! Pirmą kartą prieš.8 metus Varadero + Havanoje, dabar nusprendė me pamatyti naują turizmo kryptį Holguino provincijoje, š iaurė s rytinė je salos dalyje.
 •  prieš 3 metų
Mano viešnagė Kuboje Naviti Varadero paplūdimio klube 4*
Laba diena brangioji turiste! Nusprendž iau pasidalinti į spū dž iais apie savo atostogas Kuboje. Na, pirmiausia turė jau skrydį iš Sankt Peterburgo į Paryž ių (skrydis 3.
 •  prieš 6 metus
Nepamirštama kelionė į Kubą
Jau seniai norė jome aplankyti Kubą ir aplankyti ne pač ius populiariausius miestus, tokius kaip Holguinas. Ji turi vieną labai į domią atrakciją – Loma de la Cruz, arba kaip dar vadinama „Kryž iaus kalva“ – Kubos miesto simboliu, yra š iaurinė je mi...
 •  prieš 6 metus
Puiki vasara Kuboje
Ilsė jomė s Varadere, Melia vieš buč ių tinkle. Š i š ventė yra viena nuostabiausių š venč ių . Kuba pribloš kė savo architektū ra, senove ir istorijos dvasia!
 •  prieš 9 metus
Romantiška kelionė
Ilgai galvojome ir svarstė me, bet vis tiek pirmenybę teikė me Kubai ir mū sų medaus mė nuo prabė go ten. Iš praleisto laiko liko labai malonū s ir š velnū s prisiminimai.
 •  prieš 9 metus
Kuba. Grįžimas į praeitį
Labai norė jau patekti į Kubą , pirma, niekada ten nebuvau, antra, kadangi Kuba ž engė ekonominio vystymosi keliu, ji greitai praras tą ž avesį ir skonį , dė l kurio visi stengiasi sugrį ž ti į praeitį .
 •  prieš 10 metus
kovas Havanoje
Kuboje ilsė josi 18 dienų . Atsiž velgiant į tai, kad paplū dimio atostogos ir „viskas į skaič iuota“ nelabai domiuosi, keliavau be bilieto, galima sakyti „laukinis“.
 •  prieš 11 metus
Rodyti daugiau »