Džiaugiamės atostogomis!!!

Parašyta: 25 balandžio 2015
Kelionės laikas: 1 — 7 rugsėjo 2014
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
2013 m. ilsė jausi su vyru ir nusprendž iau ten nuvykti 2014 m. ! Jie vė l paliko savo pasirinkimą sveč ių namuose Andon! Š varu, paprasta ir jauku! ramiai! Svetinga š eimininkė Minka ir jos darbuotojai buvo nepastebimi, tač iau reikiamu momentu galė jo tikė tis pagalbos. Likome labai patenkinti ir dė kingi už patogią vieš nagę ! Ač iū! ! !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą