Chuchulev Hotel 3*– Atsiliepimai

35
Įvertinimas 7.310
pagrįstas
35 apžvalgų
№5 viešbučio reitinge Sozopolis
7.0 Skaičius
7.0 Aptarnavimas
7.1 Grynumas
1.8 Mityba
9.0 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs naujoje Sozopolio dalyje. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2016 metais. Iš daugumos viešbučio kambarių atsiveria nuostabūs jūros vaizdai. Tinka šeimoms.Daugiau →
аватар Alla_Sergejko
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 5.0
Vieš butis yra Sozopolio miesto centre. Turė jome ekonominį kambarį . Kambarys normalus, tik nakvoti. tu turi eiti į tualetą koridoriuje, bet juo naudojiesi tik tu. Iš kambario iš karto iš eina į kiemą su rož ė mis, kur galima gerti ar valgyti, kol po kojomis pamatysi erkes, jų daug ir reikia saugotis, tik už pylė me verdanč iu vandeniu, o tada papraš ė kaž kuo apš lakstyti, po to kambariuose gė rė arbatą , nes tos erkė s lipo net ant maudymosi kostiumė lių , kurie dž iū sta vidiniame kieme. … Dar ▾ Vieš butis yra Sozopolio miesto centre. Turė jome ekonominį kambarį . Kambarys normalus, tik nakvoti. tu turi eiti į tualetą koridoriuje, bet juo naudojiesi tik tu. Iš kambario iš karto iš eina į kiemą su rož ė mis, kur galima gerti ar valgyti, kol po kojomis pamatysi erkes, jų daug ir reikia saugotis, tik už pylė me verdanč iu vandeniu, o tada papraš ė kaž kuo apš lakstyti, po to kambariuose gė rė arbatą , nes tos erkė s lipo net ant maudymosi kostiumė lių , kurie dž iū sta vidiniame kieme. Virš utiniuose aukš tuose tokios problemos tikriausiai nebuvo. Kambarys valomas pagal pageidavimą .
аватар olga.leg4encko
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Į siregistravimas ir iš siregistravimas vyko greitai ir be jokių rū pesč ių . Kambariai š varū s, labai patogū s baldai, patogi lova, kambaryje yra viskas, ko reikia. Wifi veikia puikiai. Patiko skanū s pusryč iai vieš butyje. … Dar ▾ Į siregistravimas ir iš siregistravimas vyko greitai ir be jokių rū pesč ių . Kambariai š varū s, labai patogū s baldai, patogi lova, kambaryje yra viskas, ko reikia. Wifi veikia puikiai. Patiko skanū s pusryč iai vieš butyje.
аватар irinabelan54
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Pirmieji ž odž iai, kuriuos noriu pasakyti – tai padė kos ž odž iai š eimininkei už š iltą priė mimą ir nuoš irdų rū pestį mumis, vieš buč io sveč iais! Apsistojame jau antrą kartą ir esame labai patenkinti! Š varu ir patogu, viskas tvarkoje, puikus wi fi kambaryje, pilnas pripildymas su reikiama į ranga, virdulys, pilnas š aldytuvas, lygintuvas! Nuostabus, ž ydintis kiemas su staliukais, kuriame taip malonu iš gerti puodelį kavos! Visa infrastruktū ra yra pė sč iomis, du paplū dimiai, o visas Sozopolio grož is ir ramybė prieš jus. … Dar ▾ Pirmieji ž odž iai, kuriuos noriu pasakyti – tai padė kos ž odž iai š eimininkei už š iltą priė mimą ir nuoš irdų rū pestį mumis, vieš buč io sveč iais! Apsistojame jau antrą kartą ir esame labai patenkinti! Š varu ir patogu, viskas tvarkoje, puikus wi fi kambaryje, pilnas pripildymas su reikiama į ranga, virdulys, pilnas š aldytuvas, lygintuvas! Nuostabus, ž ydintis kiemas su staliukais, kuriame taip malonu iš gerti puodelį kavos! Visa infrastruktū ra yra pė sč iomis, du paplū dimiai, o visas Sozopolio grož is ir ramybė prieš jus. Vieš butis puikiai tinka aktyviems, pozityviai nusiteikusiems turistams! Mums visiems patiko, ač iū !
аватар Tatjana254425
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Rinkdamasis vieš butį pasiž iū rė jau atsiliepimus, iš sirinkau kaž ką maž o, jaukaus, o Chuchulev vieš butis man labai patiko, kiti irgi rekomendavo. Š is vieš butis manę s nenuvylė . Kambarys buvo š iek tiek maž esnis nei tikė jausi, bet pagal patogumus viskas buvo kaip ir priklauso. … Dar ▾ Rinkdamasis vieš butį pasiž iū rė jau atsiliepimus, iš sirinkau kaž ką maž o, jaukaus, o Chuchulev vieš butis man labai patiko, kiti irgi rekomendavo. Š is vieš butis manę s nenuvylė . Kambarys buvo š iek tiek maž esnis nei tikė jausi, bet pagal patogumus viskas buvo kaip ir priklauso. Jie mane be jokio papildomo mokesč io sumokė jo anksč iau nei dieną . Atvyko anksti ryte ir iš kart gavo kambarį . Patiko, kad iš kambario buvo iš ė jimas į terasą su gė lė mis, ten labai jauku, malonū s ž monė s š eimininkai. Tai buvo labai maž as, jaukus vieš butis. Maisto neturė jau, bet visos parduotuvė s, kavinė s, turgus yra visai š alia, iki jų nueiti apie 5 minutes, kaip ir iki miesto paplū dimio. Rekomenduoju š į vieš butį !
аватар Tatjana254425
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Puikus, jaukus š eimyninis vieš butis 3 minutė s nuo Kavatsi paplū dimio. Ilsė jausi maž ame, bet ramiame „ekonominiame“ kambaryje su atskiru iš ė jimu į kiemą su gė lė mis ir katė mis. Labai patogi lova su ortopediniu č iuž iniu, geri baldai, š varu. … Dar ▾ Puikus, jaukus š eimyninis vieš butis 3 minutė s nuo Kavatsi paplū dimio. Ilsė jausi maž ame, bet ramiame „ekonominiame“ kambaryje su atskiru iš ė jimu į kiemą su gė lė mis ir katė mis. Labai patogi lova su ortopediniu č iuž iniu, geri baldai, š varu. Kambaryje yra kondicionierius, bevielis internetas. Vonios kambarys buvo koridoriuje. Valymas – bent kasdien, tiesiog palikite raktą registratū roje. Kambaryje plaukų dž iovintuvo nė ra, bet jei kreipsitė s į registratū rą , duos ir pasiū lys pasilikti iki iš siregistravimo. Apskritai labai malonū s, besiš ypsantys ir draugiš ki š eimininkai, kalba rusiš kai. Buvo labai anksti registracija (6 val. ), bet š eimininkė apsigyveno iš kart be jokių papildomų mokė jimų , taip pat pasiū lė rinktis iš.2 kambarių . Ji man pasakė , kur yra paplū dimys, kur galima skaniai ir nebrangiai pavalgyti. Man buvo labai malonu gyventi ir atsipalaiduoti Sozopolyje, Chuchulev vieš butyje***
Выход из номера в цветочный дворик
аватар zhvavayaby
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butį rinkomė s pagal draugų atsiliepimus, kadangi į kelionę buvome su dviem vaikais, jauniausiam 3 metukai. Labai nerimavome, nes maž as vaikas – „ypatinga mada“. Ir jiems nepasisekė . Vieš butis nuostabus. Rū pestinga ir svetinga š eimininkė Stephanie š iltai mus pasitiko ir į sikū rė kambaryje. … Dar ▾ Vieš butį rinkomė s pagal draugų atsiliepimus, kadangi į kelionę buvome su dviem vaikais, jauniausiam 3 metukai. Labai nerimavome, nes maž as vaikas – „ypatinga mada“. Ir jiems nepasisekė . Vieš butis nuostabus. Rū pestinga ir svetinga š eimininkė Stephanie š iltai mus pasitiko ir į sikū rė kambaryje. Gavome kambarį su dviem balkonais, iš kurių vienas panaš esnis į terasą , tiesiog didž iulis, maž ylio dž iaugsmui. Yra du miegamieji, kiekvienas erdvus ir tvarkingas. Są lygos nuostabios, viskas, ko reikia š eimai atostogoms. Į ė jimai į vieš butį padaryti iš skirtingų pusių , todė l su likusiais gyventojais nesikirto. Kitas svarbus vieš buč io privalumas yra jo vieta. Viskas š alia: paplū dimiai, ž aidimų aikš telė , parduotuvė s, keitikliai ir bankomatai. vakare galima pasivaikš č ioti iki amfiteatro, kur kiekvieną vakarą vykdavo koncertai (beje, nemokami). Š eimininkai labai svetingi, draugiš ki, lyg ir nematomi, bet kai tik prireikia pagalbos – visada š alia. Visos problemos buvo iš sprę stos greitai, visada su š ypsena. Nuostabus vieš butis, nuostabū s š eimininkai, nuostabi vieš nagė ! Ač iū Chuchelev!
аватар g-drigo_mail.ru
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Puikus ekonominė s klasė s vieš butis. Geras kainos ir kokybė s santykis. Pusryč ių vieš butyje nė ra, bet Bulgarijoje tai ne bė da, rajone pilna kavinių kiekvienam skoniui ir pajamoms. Registracija nedelsiant. Yra Wi-Fi, jokių problemų nebuvo. Jū ra netoli – pusantro kvartalo. … Dar ▾ Puikus ekonominė s klasė s vieš butis. Geras kainos ir kokybė s santykis.
Pusryč ių vieš butyje nė ra, bet Bulgarijoje tai ne bė da, rajone pilna kavinių kiekvienam skoniui ir pajamoms.
Registracija nedelsiant.
Yra Wi-Fi, jokių problemų nebuvo. Jū ra netoli – pusantro kvartalo. Baseinas – ne.
Yra kambariai su vaizdu į jū rą (Harmanitė s paplū dimyje), kaimyninių ž emesnių namų kalvos ir stogai, tai yra virš utiniai aukš tai - jų yra 4 (lifto nė ra, į tai reikia atsiž velgti už sakant kambarį ).
Yra kambarių su vaizdu į gatvę .
Pirmas aukš tas – kambariai su visais patogumais (nors kai kurie nesupranta kodė l, raš o, kad vonia bendra, netiki – meluoja). Kambariai tokie patys kaip ir aukš tuose, bet be balkono vietoj jo galima patekti į nedidelį kiemą su rož ė mis ir dekoratyviniais augalais – š ios patalpos pigesnė s.
Š eimininkė labai maloni - tikrai draugiš ka.
Apskritai, norintiems kukliai ir pigiai, bet gerai pailsė ti – rekomenduoju.
 отель Чучулев - дворик отель Чучулев - дворик  номер в отеле Чучулев
аватар anni-1512
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 9.0
Š iame vieš butyje ilsė josi 2016 m. rugsė jo 6–20 d. Renkantis iš didelio Sozopolio miesto vieš buč ių są raš o, man patiko š is maž as, š eimai priklausantis vieš butis, ir, š tai, nesuklydau. Jus pasitiks labai maloni moteris savininkė Stephanie, puikiai kalbanti rusiš kai. … Dar ▾ Š iame vieš butyje ilsė josi 2016 m. rugsė jo 6–20 d. Renkantis iš didelio Sozopolio miesto vieš buč ių są raš o, man patiko š is maž as, š eimai priklausantis vieš butis, ir, š tai, nesuklydau. Jus pasitiks labai maloni moteris savininkė Stephanie, puikiai kalbanti rusiš kai. Kaip labai neabejingas ž mogus, ji tau pasakys viską , kas, kur, kodė l ir kodė l. Nors pats kitą dieną susiorientuosite. Vieš buč io vieta tokia, kad iki jū ros esi 2 min. , centras tas pats, iki senamiesč io, malonus pė sč iomis, 15 min. . Vieš butyje yra viskas, ko reikia - lyginimo lenta, virdulys kambaryje, kondicionierius , tv (3 rusiš ki kanalai), š aldytuvas, Wi-Fi be problemų , nauja santechnika, solidū s baldai, patalynė su vieš buč io logotipo siuvinė jimais ir svarbiausia, kad prireikus nieko neatsisakysite. Iš virš utinių aukš tų atsiveria nuostabus vaizdas į jū rą , o rū syje malonu sė dė ti nedideliame sode, daugiausia ž ydinč ių rož ių . Rajone gausu kavinių , kiekvienam skoniui bulgariš ka virtuvė nenuvils. Vaisių rasite pakeliui iš vieš buč io į jū rą . Ko dar reikia pavargusiam keliautojui, atvykusiam iš tvankaus Sankt Peterburgo? Jū ra nuostabi, oras kaip už sakytas! Ore tvyro seno, senovinio miesto ramybė ir palaima! Iš š ių svetingų ž monių supranti, kad norisi č ia sugrį ž ti vė l ir vė l. Kas taip, nebrangiam turistui č ia š iluma ir jautrumas. Linkiu malonaus ir ramaus buvimo Chuchulev vieš butyje!
Вид из отеля Садик отеля (середина сентября) Восход солнца
аватар xenia-86
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10.0
Š iame vieš butyje rugpjū č io 15-22 dienomis ilsė jomė s ekonominė s klasė s kambaryje cokoliniame aukš te, bet š is kambarys, man atrodo, net geresnis nei standartiniai, nes turė jome savo į ė jimą į kambarį iš kiemo ir galė jome patekti į vieš butį bet kuriuo metu, net jei vieš buč io durys jau buvo už darytos. … Dar ▾ Š iame vieš butyje rugpjū č io 15-22 dienomis ilsė jomė s ekonominė s klasė s kambaryje cokoliniame aukš te, bet š is kambarys, man atrodo, net geresnis nei standartiniai, nes turė jome savo į ė jimą į kambarį iš kiemo ir galė jome patekti į vieš butį bet kuriuo metu, net jei vieš buč io durys jau buvo už darytos. Prieš į einant į kambarį buvo praš matnus sodas su ž ydinč ių krū mų ir medž ių jū ra. Prieš į einant į kambarį yra rankš luosč ių dž iovintuvas ir stalas su dviem kė dė mis, tad galė site sė dė ti lauke su puodeliu kavos ar taure vyno grož ė damiesi ž ydinč iu sodu. Prieš ais vieš buč io į ė jimą yra kavos aparatas, nors naktį jis buvo už rakintas. Kambaryje taip pat yra viskas, ko reikia: virdulys, puodeliai, televizorius su rusiš kais kanalais, tualetas su duš u, stalas ir dvi kė dė s, dvigulė lova, du naktiniai staleliai, š aldytuvas ir drabuž ių spinta bei kondicionierius. Kambarys labai š varus ir patogus, kambaryje nebuvo lango, bet durys į kambarį buvo stiklinė s su siauru langeliu ir tamsiomis ž aliuzė mis, kad esant norui bū tų galima atsidaryti ž aliuzes ir š iek tiek praverti langą . . Š eimininkė labai draugiš ka ir geranoriš ka moteris, puikiai kalba rusiš kai, mielai atsako į visus klausimus ir pageidavimus. Vakarui kaž kaip pasiskolinome plaukų dž iovintuvą , tai ji leido pasilikti iki iš vykimo. Į siregistravus į kambarį , mū sų , kaip ir jaunavedž ių , laukė maloni staigmena: puoš mena š irdelių ir gulbių pavidalu ant lovos su rož ių ž iedlapiais ir vynu bei vaisiais ant stalo)))) Buvo beprotiš kai malonu! Kai iš ė jome iš vieš buč io 5 val ryto, š eimininkė iš ė jo mū sų iš lydė ti, nepaisant to, kad lauke dar buvo tamsu, o visi sveč iai ir vieš buč io personalas dar kietai miegojo))) Vieš buč io vieta puiki: iki centrinė Juodosios jū ros aikš tė.5 minutė s pė sč iomis, iki artimiausio paplū dimio Harmani – 10 minuč ių pė sč iomis (apie 80 metrų ). Jei dar važ iuosime į Sozopolį , tikrai apsistosime š iame vieš butyje! ! !
аватар nauminna1
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis pasirinktas pagal kelionių agentū ros patarimus ir atsiliepimus internete, registracija pavyko puikiai Patiko vieš buč io kambariai, ž alios zonos Kambarys buvo š varus ir tvarkingas Labai geras aptarnavimas ir skanū s pusryč iai Rekomenduoju š į … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas pagal kelionių agentū ros patarimus ir atsiliepimus internete, registracija pavyko puikiai
Patiko vieš buč io kambariai, ž alios zonos
Kambarys buvo š varus ir tvarkingas
Labai geras aptarnavimas ir skanū s pusryč iai
Rekomenduoju š į vieš butį visiems
Rodyti daugiau »


avataras lgs_13
Skaičiau vieną 2013 metų apžvalgą, kurioje buvo rašoma, kad yra keletas ekonominės klasės kambarių, kuriuose nėra tualeto ir vonios, o šis yra koridoriuje už kelių žingsnių nuo kambario.
prieš 9 metus  •  6 prenumeratorių 7 atsakymų
avataras lgs_13
Šis klausimas labai įdomus, ir ar jie mokami?
prieš 9 metus  •  3 abonentas 3 atsakymai
avataras sakir_olga
Du suaugusieji. Reikia atpalaiduojančios pertraukos. Biudžetas kuklus
prieš 10 metus  •  9 prenumeratorių 33 atsakymai
avataras im2lhvxv
Ar jame yra tualetas, vonios kambarys ir balkonas?
prieš 10 metus  •  3 abonentas 7 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Taverna Mehana Sozopol
Įvertinimas 8.0
Bulgarija, Sozopolis
Restoranai, kavinės
Ravadinovo pilis
Įvertinimas 7.0
Bulgarija, Sozopolis
Architektūra, Istorija
Sozopolio tvirtovės sienos
Įvertinimas 7.0
Bulgarija, Sozopolis
Architektūra, Istorija

Отель находится в новой части Созополя. Построен в 2004 году, последний ремонт был в 2016 году. Большинство номеров отеля располагают живописным видом на море. Подходит для семейного отдыха.

Vieta Отель в новой части города Созополь, в 45 км от аэропорта города Бургас, в 100 м от центра нового города.
Paplūdimio aprašymas До пляжа Харманите — 80 метров.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, услуги по глажке одежды, аренда утюга (бесплатно), сувенирный магазин.

 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
Pramogos ir sportas
 • nardymas
 • žvejyba
Kambarių aprašymas

Состоит из одного 4-этажного здания. В отеле 23 номера.

Kambariuose

В номерах представлено: душ, фен (по запросу), кондиционер, Wi-fi (бесплатно), телевизор (есть русскоязычные телеканалы), мини-холодильник (бесплатно), набор для приготовления чая/кофе.

 • vonia / dušas
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • internetas wi-fi  FREE 
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
Adresas 12, Parvi Mai Str., Sozopol, Bulgaria
Telefonai: Tel./Fax: +359 550 2 23 12 Mobile: +359 888 197 787
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Chuchulev Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.