Puikus viešbutis

Parašyta: 30 birželio 2008
Kelionės laikas: 1 — 8 birželio 2005
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais; Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 9.0
Mityba: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Puikus vieš butis. Su mama lankė mė s 2005 metų vasarą . Mes patys gyvenome visai kitame vieš butyje (buvo apsigyvenę giminaič iai). Bet mes nuolat vaikš č iojome Laguna Garden (valgė me, deginomė s, kalbė jomė s su ž monė mis iš vieš buč io). Maistas puikus, baseinas taip pat, labai geras personalas, labai draugiš kas. Albena, palyginti su kitais Bulgarijos kurortais, yra geriausia. Patariu...Negalite suklysti!!! !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą