Solnechnyi 3*– Atsiliepimai

44
Įvertinimas 8.010
pagrįstas
44 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Gagra
6.1 Skaičius
6.6 Aptarnavimas
6.8 Grynumas
7.8 Mityba
6.8 Infrastruktūra
Pensionas „Solnechny“ (poilsio namai) yra pušyne, vaizdingame Gagra kalnagūbrio šlaite, mažame Kholodnaya Rechka kaimelyje, 14 km į vakarus nuo Gagros miesto. Čia sutelkti unikalūs medicininiai ir sveikatą gerinantys veiksniai, palankūs vaikų ir suaugusiųjų poilsiui. Vasaros karštį malšina kalnų-slėnių oro srovės, oras prisipildo visžalių augalų fitoncidų. Poilsio namų teritorijoje, išaugusioje palmėmis, bukais, apačioje, tarp aukštų kanjono skardžių, teka nedidelė, bet srauni upė Bagerepsta. Nuo kaimyninių kalnų upių jis skiriasi savo krištolo skaidrumo vandeniu, nes teka iš olos, o ne iš kalnų šlaitų. Visai šalia poilsio namų yra istorinis ir architektūrinis paminklas – garsioji Stalino dacha.Daugiau →
аватар Antsiferk
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 6.0
Nebrangus pensionas, likę s nuo sovietinių laikų . Daug laiptų į paplū dimį per pož eminę perė ją , kuri visada š lapia. Maistas neį vairus, mė sos ir vaisių maž ai, bet viskas gana valgoma. Jū ra š vari, netoli sienos. … Dar ▾ Nebrangus pensionas, likę s nuo sovietinių laikų . Daug laiptų į paplū dimį per pož eminę perė ją , kuri visada š lapia. Maistas neį vairus, mė sos ir vaisių maž ai, bet viskas gana valgoma. Jū ra š vari, netoli sienos.
аватар artmaks.info
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Aš tiesiog dž iaugiuosi Abchazija! Pensione „Solnechny“ man irgi labai patiko! Č ia yra viskas nuostabioms atostogoms: jū ra, nuostabi gamta, malonū s ž monė s, geras ir skanus maistas ir, ž inoma, į domios ekskursijos. Noriu padė koti visiems, kurie dirba pensionate! Č ia ž monė s yra vertinami ir stengiasi, kad poilsis bū tų į simintinas. … Dar ▾ Aš tiesiog dž iaugiuosi Abchazija! Pensione „Solnechny“ man irgi labai patiko! Č ia yra viskas nuostabioms atostogoms: jū ra, nuostabi gamta, malonū s ž monė s, geras ir skanus maistas ir, ž inoma, į domios ekskursijos. Noriu padė koti visiems, kurie dirba pensionate! Č ia ž monė s yra vertinami ir stengiasi, kad poilsis bū tų į simintinas.
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Kelionę planavau ilgai, bet pinigų už sienio kurortams vis neuž tekdavo. Š eimos taryboje nusprendė me vykti į Abchaziją , nes ji yra netoliese ir visi Abchazijoje lankę si draugai kalbė jo labai glostyviai. Apsigyveno pensione „Solnechny“. Nepaisant palyginti ž emos kainos, atostogos buvo nepamirš tamos. … Dar ▾ Kelionę planavau ilgai, bet pinigų už sienio kurortams vis neuž tekdavo. Š eimos taryboje nusprendė me vykti į Abchaziją , nes ji yra netoliese ir visi Abchazijoje lankę si draugai kalbė jo labai glostyviai. Apsigyveno pensione „Solnechny“. Nepaisant palyginti ž emos kainos, atostogos buvo nepamirš tamos. Ž monai ir vaikams patiko ekskursijos ir gamta, o man – ramus ir saikingas gyvenimo bū das bei kokybiš kas maistas š vediš ko stalo principu. Sutarė me dė l vieno – ž monė s č ia patys maloniausi ir draugiš kiausi.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Abchazijoje praleidau labai š viesias ir nepamirš tamas atostogas. Gyvenau pensione „Solnechny“. Kalbant apie kainos ir kokybė s santykį , tai geriausia mano vieš nagė . Pensione yra visos są lygos patogiai vieš nagei: patogū s apartamentai, š vediš kas maitinimas, mandagus personalas. … Dar ▾ Abchazijoje praleidau labai š viesias ir nepamirš tamas atostogas. Gyvenau pensione „Solnechny“. Kalbant apie kainos ir kokybė s santykį , tai geriausia mano vieš nagė . Pensione yra visos są lygos patogiai vieš nagei: patogū s apartamentai, š vediš kas maitinimas, mandagus personalas. Bet labiausiai man patiko ekskursijos ir nuostabi Abchazijos gamta.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Abchazija nugrimzdo į mano sielą ! Net nemaniau, kad Abchazija tokia graž i. Ž monė s labai draugiš ki. Ilsė josi pensione „Solnechny“. Są lygos tiesiog puikios: š vediš kas stalas, jaukus kambarys, į domios ekskursijos ir labai mandagus personalas. … Dar ▾ Abchazija nugrimzdo į mano sielą ! Net nemaniau, kad Abchazija tokia graž i. Ž monė s labai draugiš ki. Ilsė josi pensione „Solnechny“. Są lygos tiesiog puikios: š vediš kas stalas, jaukus kambarys, į domios ekskursijos ir labai mandagus personalas. Planuoju č ia sugrį ž ti kitais metais. Kalbant apie kainos ir kokybė s santykį , tai geriausia mano vieš nagė .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Pensione „Solnechny“ su š eima ilsimė s kiekvienais metais. Turime nedidelį atostogų biudž etą , bet jo visiš kai už tenka padorioms atostogoms. Svarbiausia, kad patiktų visiems š eimos nariams. Abchazija turi tiesiog nuostabią gamtą , o vietiniai yra maloniausi ir svetingiausi. … Dar ▾ Pensione „Solnechny“ su š eima ilsimė s kiekvienais metais. Turime nedidelį atostogų biudž etą , bet jo visiš kai už tenka padorioms atostogoms. Svarbiausia, kad patiktų visiems š eimos nariams. Abchazija turi tiesiog nuostabią gamtą , o vietiniai yra maloniausi ir svetingiausi. Są lygos pensione yra tinkamos. Kambariuose viskas kaip ir turi bū ti: kondicionierius, televizorius, vonia ir maloni stotelė . Visada š varus. Maistas kokybiš kas, galima valgyti pagal savo skonį .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Jei mes kalbame apie poilsį pensione „Solnechny“, nė ra nieko, ką reikė tų paž ymė ti, iš skyrus teigiamus aspektus. Iš karto atvykę s pastebė jau personalo draugiš kumą . Apranga nors ir ne prabangos klasė , bet už savo kainą daugiau nei gera. … Dar ▾ Jei mes kalbame apie poilsį pensione „Solnechny“, nė ra nieko, ką reikė tų paž ymė ti, iš skyrus teigiamus aspektus. Iš karto atvykę s pastebė jau personalo draugiš kumą . Apranga nors ir ne prabangos klasė , bet už savo kainą daugiau nei gera. Apskritai aš į simylė jau Abchaziją ! Gamta yra tiesiog unikali, o ekskursijos tikrai į domios. Š varus oras ir pozityvus ž monių pož iū ris atlieka savo darbą ir grį ž o namo pilnai pailsė ję ir kupini energijos.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Pensione „Solnechny“ ilsė jomė s su dukra. Poilsis buvo ramus, bet buvo daug į domių akimirkų . Mums su dukra labai patiko Abchazijos gamta ir č ia gyvenantys ž monė s. Visi malonū s ir labai draugiš ki. Pirmą kartą turo metu nebandž iau miegoti, nes buvo tikrai į domu. … Dar ▾ Pensione „Solnechny“ ilsė jomė s su dukra. Poilsis buvo ramus, bet buvo daug į domių akimirkų . Mums su dukra labai patiko Abchazijos gamta ir č ia gyvenantys ž monė s. Visi malonū s ir labai draugiš ki. Pirmą kartą turo metu nebandž iau miegoti, nes buvo tikrai į domu. Na, jū s negalite pasakyti apie maistą pagal š vediš ką stalą . Maistas labai skanus ir į vairus. Priaugo 6 kilogramai, dabar turiu eiti į sporto salę .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар KlinPoL
 •  keliavo prieš 6 metus
Lauke pavasaris, o aš jau galvoju apie grį ž imą į Abchaziją . Pailsė jome su vyru pernai rugsė jį , nusprendė me likti „saulė toje“. Man viskas labai patiko, aptarnavimas puikus, linksmi, malonū s ž monė s; kambariai paprasti, bet svarbiausia, jaukū s ir š varū s, visi patogumai yra, nė ra karš ta; maistas geras ir į vairus. … Dar ▾ Lauke pavasaris, o aš jau galvoju apie grį ž imą į Abchaziją .
Pailsė jome su vyru pernai rugsė jį , nusprendė me likti „saulė toje“. Man viskas labai patiko, aptarnavimas puikus, linksmi, malonū s ž monė s; kambariai paprasti, bet svarbiausia, jaukū s ir š varū s, visi patogumai yra, nė ra karš ta; maistas geras ir į vairus. Svarbiausia, kad paplū dimys labai arti, kaina ne per didelė . Nuostabū s kalnai, gamta, oras! ! ! Š į kartą geguž ę ketiname ilsė tis, norime pakaitomis iš bandyti laukinį palapinė se, bet po poros dienų grį š ime į vieš butį )))
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Praė jusiais metais su ž mona iš vykome atostogų į pensioną „Solnechny“. Są ž iningai, jie visiš kai nesigailė jo, ne blogiau nei už sienyje. Tiesiog puikū s ir modernū s kambariai, yra viskas, ko reikia patogiai vieš nagei. O labiausiai mane nudž iugino bufetas, patogus. … Dar ▾ Praė jusiais metais su ž mona iš vykome atostogų į pensioną „Solnechny“. Są ž iningai, jie visiš kai nesigailė jo, ne blogiau nei už sienyje. Tiesiog puikū s ir modernū s kambariai, yra viskas, ko reikia patogiai vieš nagei. O labiausiai mane nudž iugino bufetas, patogus. Dabar, jei poilsis, tai tik į Abchaziją , nemaniau, kad ten taip graž u ir ramu.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Panašūs viešbučiai
Traukos vietos
Džoekvaro tarpeklis
Įvertinimas 6.0
Abchazija, Gagra
Aktyvus poilsis, Gamta
Kolonada Gagroje
Abchazija, Gagra
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, paminklai ir paminklai

Пансионат "Солнечный" (дом отдыха) расположен в сосновом лесу на живописном склоне Гагрского хребта, в маленьком поселке Холодная речка в 14 км западнее города Гагра.

Здесь сосредоточены уникальные лечебно-оздоровительные факторы, благоприятные для отдыха детей и взрослых. Летняя жара смягчается горно-долинными воздушными потоками, воздух наполнен фитонцидами вечнозеленых растений. На территории дома отдыха, проросшем пальмами, буками, внизу, между высокими обрывами каньона, бежит небольшая, но стремительная речка Багерепста. Она отличается от соседних горных рек своей хрустально чистой водой, так как течет из пещеры, а не со склонов гор. В непосредственной близости дома отдыха расположен историко-архитектурный памятник – знаменитая Дача Сталина.

Paplūdimio aprašymas На пляж можно спуститься на лифте или пройти 300 метров пешком по дорожкам парка.
Viešbutyje

бар, бильярд, шашлычная, 3 кафе на пляже, дискобар, открытая танцевальная площадка, промтоварный и продуктовый магазины, фруктовый рынок, массаж, физиотерапия, прокат телевизоров, игротека, камера хранения, международная связь, детские и спортивные площадки: открытый теннисный корт, спортзал, настольный теннис.

Kambarių aprašymas

двенадцатиэтажный корпус рассчитан на 450 мест и построен в форме раскрытой книги. Блочная система, в блоке два самостоятельных 2-местных номера и удобства на блок (холодильник, раздельный душ и санузел).
Из всех номеров дома отдыха "Солнечный" открывается потрясающий вид на море и яркие горные пейзажи.

Kambariuose

две кровати, две тумбочки, стол, стулья, встроенные шкафы, на стенах – обои, на полу – линолеум/паркет, прикроватные коврики, на окнах – портьеры и тюль. Телевизор в холле.

Klausimai ir atsakymai