Nepamirštamos atostogos.

Parašyta: 25 kovo 2017
Kelionės laikas: 1 — 7 vasario 2017
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Abchazija nugrimzdo į mano sielą ! Net nemaniau, kad Abchazija tokia graž i. Ž monė s labai draugiš ki. Ilsė josi pensione „Solnechny“. Są lygos tiesiog puikios: š vediš kas stalas, jaukus kambarys, į domios ekskursijos ir labai mandagus personalas. Planuoju č ia sugrį ž ti kitais metais. Kalbant apie kainos ir kokybė s santykį , tai geriausia mano vieš nagė .
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą