Dzvinka 1*– Atsiliepimai

17
Įvertinimas 9.110
pagrįstas
17 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Slavska
9.2 Skaičius
9.3 Aptarnavimas
9.2 Grynumas
9.5 Mityba
9.3 Infrastruktūra
Poilsio centras „Dzvinka“ – tai 3 kambarių kotedžas, taip pat du 3 aukštų korpusai su 4 ir 8 kambariais. Visai šalia poilsio centro yra keltuvai FMI (1100 m) ir Politechnika (600 m). Poilsio centro teritorijoje svečiams siūloma pirtis, pavėsinė su kepsnine.Daugiau →
аватар tomamalish00
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Gera diena. Noriu palikti atsiliepimą apie š ią nuostabią bazę . Ten ilsė jausi su savo mergina ir dviem vaikais (5 ir 13 metų ). Labai graž ū s vaizdai! LABAI skanus ir į vairus maistas bazė je, porcijos per didelė s! Kambariai kiekvienam skoniui ir piniginei! Karš tas vanduo buvo nuolatinis. … Dar ▾ Gera diena. Noriu palikti atsiliepimą apie š ią nuostabią bazę . Ten ilsė jausi su savo mergina ir dviem vaikais (5 ir 13 metų ). Labai graž ū s vaizdai! LABAI skanus ir į vairus maistas bazė je, porcijos per didelė s! Kambariai kiekvienam skoniui ir piniginei! Karš tas vanduo buvo nuolatinis. Baseinas nė ra didelis, bet patogus. Į važ iuoti į bazę nė ra taip baisu, kaip raš ė kiti komentatoriai, bet kiekvienam savo. Asmeniš kai noriu padė koti ponui Mykolui (Dzvinkos savininkui) ir jo ž monai už nuostabias atostogas Karpatuose 2023 metų vasarą .
аватар apollo_15
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Geguž ė s mė nesį ilsė jomė s su kompanija Dzvinkoje, likome visiš kai patenkinti Mykolo, kuriam priklauso š i nuostabi vieta, paslaugumu, dė mesiu klientui ir gerumu. Kambariai labai patogū s, su nuostabiu vaizdu į kalnus. Pusryč iai ir vakarienė s skanū s, geresnio neį sivaizduoji. … Dar ▾ Geguž ė s mė nesį ilsė jomė s su kompanija Dzvinkoje, likome visiš kai patenkinti Mykolo, kuriam priklauso š i nuostabi vieta, paslaugumu, dė mesiu klientui ir gerumu.
Kambariai labai patogū s, su nuostabiu vaizdu į kalnus. Pusryč iai ir vakarienė s skanū s, geresnio neį sivaizduoji.
Viską , ko papraš ė me Mykolo (dė l smulkmenų ir ne tik), jis padarė , už ką esame jam labai dė kingi!
Intymiausia vieta, kurią galite pasirinkti! Labai dž iaugiuosi, kad likome č ia!
Mykola, sė kmė s tau ir didelis labas! Greitai vė l atvyksime!
аватар ynya1
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vasario mė nesį apsistojome su dukra. Labai š aunus aptarnavimas, š eimininkas atsakingas, svetingas, malonus. Už sisakė me kambarį su pusryč iais ir vakariene. Porcijos tiesiog didž iulė s. Labai skanus ir naminis. Yra kavinė , kurioje papildomai galima į sigyti į vairių gė rimų . … Dar ▾ Vasario mė nesį apsistojome su dukra. Labai š aunus aptarnavimas, š eimininkas atsakingas, svetingas, malonus. Už sisakė me kambarį su pusryč iais ir vakariene. Porcijos tiesiog didž iulė s. Labai skanus ir naminis. Yra kavinė , kurioje papildomai galima į sigyti į vairių gė rimų . Gamta tiesiog nuostabi. Vaizdai pro langą ir balkoną yra nepamirš tami. Š varū s kambariai, rankš luosč iai. Karš tas vanduo – pastoviai, kambariai š ilti. Pagarba, bū tinai grį š ime dar ne kartą .
аватар the_patriot123
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Pož iū ris į klientus, gamta, vaizdai pro langą , maistas – tuo mane ten vilioja jau septintą sezoną . Wi-fi kambariuose gana silpnas, na, ač iū Dievui, bent kur galima pailsė ti nuo jo spinduliavimo. … Dar ▾ Pož iū ris į klientus, gamta, vaizdai pro langą , maistas – tuo mane ten vilioja jau septintą sezoną .
Wi-fi kambariuose gana silpnas, na, ač iū Dievui, bent kur galima pailsė ti nuo jo spinduliavimo.
аватар plutokk
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Super poilsis, ač iū už š iltą priė mimą ! Vonia puiki, maistas puikus, vieš butis puikus, personalas malonus, kaina prieinama! ! ! ! ! Nuostabū s vaizdai, toli nuo kelio, grynas, š varus oras ir kalnai! … Dar ▾ Super poilsis, ač iū už š iltą priė mimą ! Vonia puiki, maistas puikus, vieš butis puikus, personalas malonus, kaina prieinama! ! ! ! ! Nuostabū s vaizdai, toli nuo kelio, grynas, š varus oras ir kalnai!
аватар ershova676
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Nusipirkau kuponą . Su vyru ilsė josi 4 dienas. Kelionė s iš vakarė se skaič iau neigiamus atsiliepimus, susigė dę s, bet vakare paskambino ponas Mykolas, paklausę s, kada atvyksime, tai nurimo. Kambarys jaukus, didelis, š iltas, visi patogumai – karš tas vanduo, Wi-Fi spartus internetas. … Dar ▾ Nusipirkau kuponą . Su vyru ilsė josi 4 dienas. Kelionė s iš vakarė se skaič iau neigiamus atsiliepimus, susigė dę s, bet vakare paskambino ponas Mykolas, paklausę s, kada atvyksime, tai nurimo. Kambarys jaukus, didelis, š iltas, visi patogumai – karš tas vanduo, Wi-Fi spartus internetas.
Labai ač iū virtuvei! Viskas labai skanu! Geras stalo serviravimas! Originaliai dekoruoti patiekalai! Aptarnavimas aukš č iausiu lygiu.
Vieš butis į sikū rę s aukš tai ant kalno, jo privalumas labai š varus, pilnas oras! ! ! !!
Noriu pasakyti didelį ač iū Nikolajui ir jo komandai už nuostabias š ventes. Atvyksime vasarą . Mes rekomenduojame!
Nadia. Lvovas
аватар voloshina_tanya
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Noriu pasakyti didž iulį ač iū Nikolajui ir jo komandai už nuostabias atostogas! Vieš butis yra puikioje vietoje su nuostabia gamta ir nuostabiu vaizdu iš balkono. Ypatingas ač iū š efui už skanų ir sveiką maistą ! Su dideliu malonumu grį š ime kitais metais ir rekomenduosime savo draugams ir paž į stamiems!. … Dar ▾ Noriu pasakyti didž iulį ač iū Nikolajui ir jo komandai už nuostabias atostogas! Vieš butis yra puikioje vietoje su nuostabia gamta ir nuostabiu vaizdu iš balkono. Ypatingas ač iū š efui už skanų ir sveiką maistą ! Su dideliu malonumu grį š ime kitais metais ir rekomenduosime savo draugams ir paž į stamiems!
аватар natatse29
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Labai jaukus nedidelis patogus vieš butukas....ir neblogas, bet svarbiausia š viež ias ir kokybiš kas maistas, kurį beje galima už sisakyti pagal savo skonį. malonū s š eimininkai...perskaič iau atsiliepimus ž emiau ir labai nustebau...nes su gimtine ir draugais vieš butyje lankomė s jau š eš erius metus ir tokių nutikimų dar nebuvo. … Dar ▾ Labai jaukus nedidelis patogus vieš butukas....ir neblogas, bet svarbiausia š viež ias ir kokybiš kas maistas, kurį beje galima už sisakyti pagal savo skonį.
malonū s š eimininkai...perskaič iau atsiliepimus ž emiau ir labai nustebau...nes su gimtine ir draugais vieš butyje lankomė s jau š eš erius metus ir tokių nutikimų dar nebuvo. Š eimininkai visada eidavo į susitikimą.
Tai, kad jis yra aukš tai ant kalno, man daro į spū dį....toli nuo kelio prie miš ko, kur rytais galima grybauti ir uogauti...ž aidimų aikš telė....pavė sinė s....nors ir nepakanka baseino. vasara.
Rekomenduoju visiems
аватар O.Tkach1983
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Ilsė jomė s su š eima su dviem maž ais vaikais maž ajame liukso numeryje. Ankstesnis komentaras labai nuliū dino, nes tuo metu buvome už sisakę kambarį š iame vieš butyje, bet, laimei, mums VISKAS gerai. Buvome labai š iltai sutikti, apsigyvenome kambaryje su nuostabiu vaizdu į kalną ir miš ką , kambarys š varus, rankš luosč ių pakankamai, kambaryje buvo + 23 (net atidarė me langus, nes vaikams karš ta), vanduo iš č iaupo yra karš ta. … Dar ▾ Ilsė jomė s su š eima su dviem maž ais vaikais maž ajame liukso numeryje. Ankstesnis komentaras labai nuliū dino, nes tuo metu buvome už sisakę kambarį š iame vieš butyje, bet, laimei, mums VISKAS gerai. Buvome labai š iltai sutikti, apsigyvenome kambaryje su nuostabiu vaizdu į kalną ir miš ką , kambarys š varus, rankš luosč ių pakankamai, kambaryje buvo + 23 (net atidarė me langus, nes vaikams karš ta), vanduo iš č iaupo yra karš ta. maž i vaikai, iš anksto susitarę su mumis meniu. AČ IŪ UŽ SVEINGINGUMĄ , BŪ TINAI ATVYKITE VASARĄ IR REKOMENDUOKITE DRAUGAMS! ! ! ! !
аватар bespnata
 •  keliavo prieš 6 metus
Taigi, pradė siu nuo to, kad viskas, kas paraš yta, yra gryna tiesa, kuria aš netikė jau, o tikė jau savininku, kuris patikino, kad viskas yra melas. . . Už sisakė me du kambarius prieš.1, 5 mė n. , anksciau paskambinus viesbuciui istikinome, kad viskas gerai susimoketi, jusu kambariai rezervuoti, menesi dar skambinau bazes savininkui ir jis vis sakydavo, kad viskas galioja, o paskui musu atvykimo diena prasidė jo į domiausia. … Dar ▾ Taigi, pradė siu nuo to, kad viskas, kas paraš yta, yra gryna tiesa, kuria aš netikė jau, o tikė jau savininku, kuris patikino, kad viskas yra melas. . . Už sisakė me du kambarius prieš.1, 5 mė n. , anksciau paskambinus viesbuciui istikinome, kad viskas gerai susimoketi, jusu kambariai rezervuoti, menesi dar skambinau bazes savininkui ir jis vis sakydavo, kad viskas galioja, o paskui musu atvykimo diena prasidė jo į domiausia. . . atvykę į bazę.11 ryto, buvome maloniai sutikti Nikolajus patikino, kad nepaisant didelė s delegacijos atsiskaitymo, mū sų kambariai ruoš iami mū sų atsiskaitymui ir reikia š iek tiek palaukti. . gerai aiš ku be jokių blogų minč ių nuė jom pusryč iaut lauksim kas buvo ž adė ta bet po poros valandų stebuklas neį vyko kai paskambinom Nikolajui pasakė kad viskas tvarkoj dabar viską sprę s.... ir tada staigmena, pasirodo, kad mū sų kambariai yra už imti. . . bet kaip susiklostė š i situacija, mus perkė lė į kitą vietą....., pasakysiu ač iū Dievui, kas atsitiko, bazė nuoš irdž iai nori geriausio:
1) bazė yra labai aukš tai ant kalno, o tai nepatogu leidž iantis ir kylant, ypač kai yra ledas, bet tai nė ra toks didelis minusas viskam, kad priekiniame kieme yra didž iulis kalnas š iukš lių , smirdi...pats kambarys netvarkingas , aplupusios sienos, pelė sio kvapas. . . ir dar daug visko galima iš vardyti. . . trumpai tariant, kaip suž inojo iš kaimo gyventojų , Dzvinkos bazė iš nuomota, o tam pač iam Nikolajui kaip matai absoliuč iai nerū pi kas ir kaip vyksta, svarbiausia prisipildyti kiš enę . Patariu vengti tokių vietų ir tikė ti ž monių atsiliepimais, jie pagrį sti!
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

База отдыха Дзвинка - это коттеджи, состоящие из 3-х номеров, а также два 3-х этажных корпуса, на 4 и 8 номеров. В непосредственной близости от базы отдыха находятся подъемники ФМИ (1100 м) и Политехник (600 м). К услугам отдыхающих сауна, альтанка с мангалом на территории базы отдыха.

Kambarių aprašymas

Котедж №1: 4 затишні номери "люкс" для розміщення від 2 до 5 осіб. В кожному номері євроремонт, санвузли(душ, туалет, вмивальник), сателітарне телебачення. Для мешканців цього корпусу працює гостьова кухня для приготування їжі, холодильник.

Котедж №2: 6 двомісних і 2 чотиримісні "півлюкси" (сателітарне телебачення, більярдна, холодильник). У всіх номерах євроремонт, санвузли.

Котедж №3: 4 двокімнатні номери "Люкс", 8 двомістних номерів з санвузлами (душова кабіна, туалет, вмивальник), холодильник, SAT-TV. На першому поверсі є ресторан самообслуги.

Telefonai: +38 (03251) 4-23-19
Klausimai ir atsakymai