Senosios Odesos kampas

Mėgstamiausia Odesa
Įvertinimas 10110

17 gegužės 2017Kelionės laikas: 25 balandžio 2013
Pasivaikš č iojimas po Odesą man atrodo pati geriausia pramoga. Č ia vaikš č iojome ne tik savarankiš kai, bet ir turistų grupė je, fotografavomė s, klausė mė s gido pasakojimų , stebė jome daugybę turistų . Atmosfera, gamta, senosios Odesos kvapai siū lė romantiš kas mintis.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra