Vandens parkas „Legendų žemė“.

Nesužavėtas...
Įvertinimas 4110

4 rugpjūčio 2021Kelionės laikas: 29 gegužės 2021
Iš privalumų : Pora į domių skaidrių (pavyzdž iui, uoloje), š aunus š ou su delfinais. Tai viskas ((

Beveik visur didž iulė s eilė s...Ant kalnelių , kavinė se...

Paprastas vandens parkas...Nevertas pinigų , kuriuos jie ima už tai, ir praleisto laiko. Geriau praleiskite š į laiką vieš butyje prie jū ros. Vaikai buvo nusivylę.
Dė l karantino kai kurios č iuož yklos buvo už darytos, vienas sparnas visiš kai už blokuotas. Vaikinai, jei imate pinigų už apsilankymą ir vež ate/į leidž iate turistus, tai arba visiš kai už tikrinkite VISŲ vandens parko veikimą , arba jį už darykite!

Apskritai NEREKOMENDUOJU apsilankyti, tikrai!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra