Vengrijos parlamento pastatas

Būtina pamatyti Budapešto lankytinų vietų sąraše
Įvertinimas 9110

10 balandžio 2015Kelionės laikas: 13 vasario 2013
Budapeš to vizitinė kortelė . Architektū ra, kuri pribloš kia vaizduotę . Tikrai bū tina pamatyti!

Jei nusprę site neapsiriboti tik iš orine apž iū ra, tuomet galima ir ekskursija Parlamento viduje. Norė dami tai padaryti, turite iš anksto nusipirkti bilietą tam tikram laikui. Ekskursijos rusų kalba vyksta apie 15-00 val. Kaina yra 5200 forintų (2015 m. balandž io mė n. ). Ekskursijos trukmė apie valandą . Nesiimkite su savimi peilių , pjovimo daiktų ir metalo gaminių – į eidami į Parlamentą jie atlieka nuodugnią patikrą metalo detektoriumi!

Aukš ti laiptai, kilimų takai, kriš toliniai sietynai, auksu į rė mintos arkos, freskos, prabangū s paveikslai, statulos kiekviename ž ingsnyje – viskas blizga, š vyti ir tviska prabanga! Beje, 40 kilogramų gryno aukso buvo panaudota atliekant apdailos darbus Parlamento viduje.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra