Herakliono archeologijos muziejus

Herakliono archeologijos muziejus
Graikija, Kreta – Heraklionas
Įvertinimas 9.6
10 Pagrįstas 7 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 35.3394, 25.1372

Herakliono archeologijos muziejus

Herakliono archeologijos muziejus
Graikija, Kreta – Heraklionas
Archeologijos muziejus Heraklione yra vienas didžiausių muziejų Graikijoje, skirtas Mino menui. Jo ekspozicijoje yra pagrindiniai, svarbiausi eksponatai, susiję su Kretos mino civilizacija.

Muziejaus istorija prasideda 1883 m., kai sukaupta paprasta artefaktų kolekcija. Atskiras pastatas iškilo 1904-1912 m., 1964 m. – dar vienas sparnas. Šiandien muziejuje yra dvidešimt kambarių, kuriuose yra eksponatų, surinktų iš visos Kretos.

Muziejus yra dviejų aukštų, pirmame aukšte – 13 kambarių, antrame – originalių Knoso Mino rūmų freskų fragmentai. Eksponatai apžiūrėti chronologine tvarka. Ekspozicija apima daugiau nei 3000 metų: nuo neolito (5000-2500 m. pr. Kr.) iki Postrūmų laikotarpio (2000-1700 m. pr. Kr.) radinių.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (7)
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10
Š iame muziejuje yra fantastiš ka artefaktų kolekcija, į skaitant Phaistos diską ! Minojieč iai garbino Mė nulį ! Struktū ruojant Phaistos disko tekstą matyti, kad jį nukopijavo disko gamintojas arba iš už raš ų , padarytų trijų dvipusių kirvių pavidalu, arba iš už raš ų ant pač ių panaš ių kirvių (labrys) iš rū mų ar urvų š ventovių .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9
Tikrai graž ū s, ryš kū s eksponatai, bet man, kaip ne dideliam istorijos gerbė jui, po pusvalandž io nusibodo. Rekomenduoč iau apie viską paskaityti iš anksto, kokioje nors spalvingoje literatū roje, o tada jau susidomė jus nueiti pasiž iū rė ti.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9
Kai kurie č ia pristatomi eksponatai kruopš č iai neš iojo savo istoriją.5000 metų . Daugelis labai reti ir vertingi, č ia baisu č iaudė ti : ) Be gido - nepatariu, muziejus atgys, jei per jį vedž ios. Be to, be anglų ar graikų kalbos jū s patys nieko č ia neskaitysite.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10
Tai ne tik muziejus, bet ir visas panardinimas į Mino civilizaciją . Ten nuostabi atmosfera, nuostabū s tos kultū ros ir gyvenimo bū do paminklai. Nuostabus kelionių vadovas. Atkreipiu dė mesį , kad nuotraukoms nereikia nei leidimo, nei atskiro mokesč io. Vaikui irgi patiko (6 klasė , senovė s pasaulio istorija, viskas... ) Aplankykite nuo 8 iki 8 vakaro. Neateikite prieš už darydami – gailė sitė s, kad neatė jote anksč iau ir sugaiš ote daug laiko, kurį galite praleisti su malonumu ir nauda.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10
Aptarnavimas – muziejaus darbuotojai labai draugiš ki ir svetingi, pati paroda, eksponatai – sukreč ia savo senoviniu, galima sakyti „supuvusiu“ senumu). Tai tik pagalvojus – II tū kstantmetis pr. Beprotiš kai į domu, gidas labai eruditas ir ne tik savo srities. Bū tinai paž iū rė kite č ia. Jū s nepasigailė site, š imtu procentų .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9
Tai gana kompaktiš kas pagal Maskvos ar Sankt Peterburgo standartus muziejus, kuriame yra originalių Knoso rū mų freskų , keramikos, ritualinių daiktų ir aukso papuoš alų tiek iš Mino, tiek iš Helenistinio Kretos laikotarpių . Tač iau net ir pats paprasč iausias ž mogus, jus vis tiek nustebins geriausios Mino meistrų rankų darbo dekoracijos ir jų veidai. Patikė kite, geriau ne į Knosą , pagamintą XX amž iuje, o į š į muziejų .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
Herakliono dailės muziejus
Nėra atsiliepimų
Graikija, Kreta – Heraklionas
Muziejai
atstumas: 0.8 km.
Žemėlapyje
Knoso rūmai
Įvertinimas 4.7 - 3 apžvalgos
Graikija, Kreta – Heraklionas
Architektūra, Istorija, Religija
apsilankymas: Nemokamai
atstumas: 5.2 km.
Žemėlapyje
Amnis gyvenvietė
Nėra atsiliepimų
Graikija, Kreta – Heraklionas
Architektūra, Istorija
atstumas: 6.3 km.
Žemėlapyje
Ekskursija Vaikų pramogos
Nėra atsiliepimų
Graikija, Kreta – Heraklionas
Aktyvus poilsis, Ekskursijos
apsilankymas: Mokama
atstumas: 11.3 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra