Paplūdimys ir koralinis rifas Ras Um Sid įlankoje

as patariu
Įvertinimas 9110

23 rugpjūčio 2020Kelionės laikas: 17 gruodžio 2017
Didž iulis smė lio paplū dimys, gyvas spalvingas rifas ir tik š imtai ž uvų.
Ir kiekvieną kartą matydavau ką nors naujo.
Virš rifo nuolat minta kelių rū š ių drugelių ž uvys, angelai, abudefdufai, chirurgai, klounai, papū gos (visai nebijo ž monių ). Tiesiog neradau kitų vardų kataloge.
Mač iau jū rų ež ius ir murenus.
Naudodami visą veido kaukę pamirš kite laiką ir mė gaukitė s dideliu malonumu. O paskę sti su ja apskritai yra nerealu.
Nuplaukiau 20 metrų nuo kranto iki rifo, nors yra 2 molai, koralų nereikia.
Prie paplū dimio visada buvo nuo 5 iki 12 valč ių su snorkeleriais ir narais.
tš k. rami į lanka, jū ra niekada nebuvo už daryta maudynė ms. As patariu.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra