El Fanaro paplūdimys

Vieną kartą apsilankyti verta
Įvertinimas 8110

22 gruodžio 2020Kelionės laikas: 9 gruodžio 2020
Planavau daug metų , bet kaž kaip nepasisekė apsilankyti š iame paplū dimyje....Š iemet ilsė damiesi Xperience nusprendž iau nueiti 1.5 km nuo jų paplū dimio, kad aplankyč iau kyš ulį ir El Fanar sumokė ta. paplū dimys, kuris yra Ras Um El Sid į lankoje.
Į ė jimas į paplū dimį kainuoja 6 USD asmeniui, kai kurių vieš buč ių sveč iams į ė jimas į paplū dimį kainuoja 3 USD. Su savo vandeniu ir maistu jie į paplū dimį neį leidž iami. Paplū dimyje yra kavinių ir restoranų . Š varus tualetas.
Paplū dimys yra priž iū rimas ir priž iū rimas, paplū dimio pakrantė stiprinama, nes ji eroduoja. Pontono kokybė.40-50 metrų ilgio. Koralai yra puikū s.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra