Divino restoranas

Omarų medžioklė jau tapo tradicija.
Įvertinimas 10110

11 liepos 2017Kelionės laikas: 26 gegužės 2017
Į restoraną „Divino“ nuė jome su 10 ž monių grupe. Ant grotelių paė mė me jū ros gė rybių miš inį , beprotiš kai skanu. Patiekalo kaina 22 eurai, 1 patiekalo už tenka dviem. Gavome 15% nuolaidą . Labai malonu, ač iū labai! Penktadieniais skamba gyva muzika, dainininkė turi puikius vokalinius sugebė jimus, buvo malonu klausytis. Jei dar bū sime rajone, bū tinai apsilankysime š iame restorane.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (4) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra