Divino restoranas

Neprilygstama virtuvė
Įvertinimas 10110

11 sausio 2017Kelionės laikas: 26 gruodžio 2016
Nuė jome į restoraną „Divino“, kuris yra Port Ghalib mieste, promenados gale. Jie paė mė didž iulę lė kš tę š viež iausių ir skaniausių jū ros gė rybių (omarų , kreveč ių , kalmarų , midijų , ž uvies) ir kaljaną . Mokė jo maž iau nei 20 USD. JAV dviems. Gerai praleidome laiką . Labai romantiš ka atmosfera. Jei dar bū sime rajone, bū tinai apsilankysime š iame restorane.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra