smėlio miestas

smėlio figūrų muziejus
Įvertinimas 6110

10 sausio 2021Kelionės laikas: 6 sausio 2021
Turistų į ė jimas - 10 USD

Gido nė ra, eini fotografuotis, pasiskaitai iš kabas apie eksponatus, prie į ė jimo už papildomą mokestį stovi kupranugaris. mokestį , galite važ iuoti liesti. Yra 2 salė s - su dievais / dideliais ž monė mis / tautomis ir vaikų kambarys su animaciniais filmais.

Apskritai, š aunu, stebitė s, kaip menininkai taip meistriš kai lipdė figū ras iš smė lio.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra