Rygoje yra įvairių epochų namų.

2022 Lapkričio 01 Kelionės laikas: nuo 2022 Liepos 20 iki 2022 Rugpjūčio 09
Reputacija: +580
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Rygoje yra daug namų su krosniniu š ildymu, kuriuos reikia reguliariai priž iū rė ti ir valyti kaminus. Taip pasielgė kaminkrė č iai, iki š iol turintys daug darbų senamiestyje. Susitikimas su kaminkrė č iu laikomas sė kmė s ž enklu.

Murnieku gatvė je esanč ioje aikš tė je iš kilo labai į domus paminklas miesto amatininkams – mū rininkui ir kaminkrė č iui. Kaminkrė č iai ir mū rininkai nuo seno mė gavosi visuotine pagarba ir garbe.

Tarp š urmuliuojanč ių Dzirnavu, Marijas ir Elizabetes gatvių Rygoje, patogiai į sikū rę s restauruotas, ramus prekybos komplekso Berga Bazars pė sč ių jų kvartalas, kuriame yra modernių butikų , salonų , kavinių , restoranų , biurų , banko skyrių ir vieš buč io. Berga turgus – tarsi maž as miestelis mieste su siauromis gatvelė mis, akmeninė mis arkomis, stikliniais langais ir vasaros koncertais.


Albert gatvė je stovi seni pastatai su prabangiai dekoruotais Rygos Art Nouveau arba Art Nouveau architektū rinio stiliaus fasadais.

Taip pat yra muziejus – Rygos Art Nouveau centras, kuriame buvo atkurtas XX amž iaus pradž ios Rygos gyventojo buto interjeras.

Ryga yra kitokia.

Yra daug privač ių senų medinių gyvenamų jų namų , kurie, deja, kaip ir kai kurie sovietmeč io pastatai, atrodo labai labai pavargę , apgriuvę ir apgriuvę .

Istorinis Rygos centras į trauktas į UNESCO pasaulio paveldo są raš ą dė l savo viduramž ių pastatų , XIX amž iaus medinė s architektū ros ir Art Nouveau architektū ros, kuri savo kokybe ir pasiskirstymu neturi lygių pasaulyje.

Ž ymiausia kino gatvė yra Yauniel, kur buvo filmuojami „Septyniolika pavasario akimirkų “ ir „Š erlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas“.

Trys namai – trys broliai Maž ojoje Pils gatvė je.

Baltasis brolis seniausias, 1490 m.

Vidurinis brolis, 1646 m. ​ ​

Ž aliasis brolis buvo pastatytas XVII amž iaus pabaigoje.

Domskaya ploshchad.

Juodagalvių namai (deš inė je) Rotuš ė s aikš tė je.

Š v. Petro baž nyč ia.

Namas su juodomis katė mis.

Š vediš ki vartai.

Brė meno muzikantų paminklas.

Atmintinos laisvė s.

Laimo gatvė s laikrodis.

Centrinė rinka.

Paviljonai buvo naudojami kaip diriž ablių angarai.

Autobusų stotis.

Sudie, Ryga! Greitai pasimatysime!

Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
 Главная улица города Бривибас.
Латвийская национальная опера
Латвийский национальный театр
Квартал Спикери (Красные амбары)
Дворец культуры ВЭФ
Вантовый мост через Даугаву.
Гостиница для насекомых в парке.
Маяк и фонтан в парке Кронвалда.
Мостик влюблённых в парке у Бастионной горки.
Скульптура Призрак у городской стены.
 Церковь Святого Иоана.
Самая узкая улица Розена.
Ресторан и винный погреб Розенграль.
 Дом с гербами латышских городов. Позади Пороховая башня.
Позади собор Святого Иакова.
 Музей истории Риги и мореходства.
Площадь Ливов.
 Современное кирпичное здание отлично вписалось на улицу Старой Риги.
 Главная улица Старой Риги Калькю.
Panašios istorijos
Komentarai (0) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras