Taksi ir elektronikos parduotuvė

2021 Birželio 20 Kelionės laikas: nuo 2021 Birželio 11 iki 2021 Birželio 18
Reputacija: +16.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Kadangi vieš buč io (senatvė s) muzika yra prasta, į traukite Celine Dion ir Michaelą Jacksoną - važ iuoja taksi pirkti kabelio, iPhone - nuotolinio valdymo pultą . Važ iuoti taksi už.25 svarus. Atvyko. Taksistui duodu 105, kad bū tų patogu pasiduoti. Taksi vairuotojas paima 105 ir nieko nedaro, laukia, kol aš iš važ iuosiu. Turė jau paaiš kinti, kad buvau teisus ir laukiu pristatymo. Elektronikos parduotuvė je, į vedę s prekes už.30 USD, pardavė jas patvirtino, kad už.30 USD. Duodu są skaitą.50 eur. Mainais pardavė jas duoda 20 € už statą . Turė jau paaiš kinti, kad moku skaič iuoti. Per 5 minutes pristatymas už.30 USD. Atvykimas namo. Kabelis neveikia, iš karto nutrū ko. Egiptas toks epipedas...Jū ra graž i.

Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas