Fantastinis

Parašyta: 30 kovo 2024
Kelionės laikas: 6 — 20 kovo 2024
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Buvome č ia 1 dieną ir puikiai praleidome laiką . Atvykome, Adhamas iš karto mus labai maloniai ir draugiš kai priė mė , papasakojo apie kurortą ir atsakė į visus mū sų klausimus, pavaiš ino pasveikinimo gė rimu. Po to turė jome ekskursiją ir galė jome mė gautis savo diena. Maistas buvo labai skanus, personalas malonus ir erdvė buvo labai didelė , o tai sukė lė labai malonų jausmą . Gė rimai buvo puikū s, visą dieną gė rė me kokteilius, vienas net geresnis už kitą . Baseinas buvo graž us ir atpalaiduojantis, o paplū dimys buvo puiki vieta atsipalaiduoti. Labai graž us ir didelis. Apskritai, tikrai rekomenduoju ir tikrai grį š ime!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą