Moravijos karoliai. Mes rasime

2020 Rugpjūčio 05 Kelionės laikas: nuo 2019 Liepos 20 iki 2019 Liepos 20
Reputacija: +5056.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Vranovą iš Brno galima pasiekti tik persė dus Znojmo mieste, todė l po pietų neturė jome kito pasirinkimo. Autobusų stotis netoli centro. Puiki proga pamatyti kitą miestą ir papietauti.

Ž inok – nepadorus miestas su ilga istorija. Senamiestis geros bū klė s.

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Pagrindinė s lankytinos vietos – Š v. Mikalojaus baž nyč ia...

/>

/>

...Š v. Kotrynos rotonda ...

/>

...Maro stulpelis ...

/>

...savivaldybė s bokš tas ...

/>

/>

...Znojmo pilis.

/>

/>

/>

Š eš tadienį visi gyventojai tikriausiai iš važ iavo į kalnus ir miš kus, tad miestas beveik tuš č ias.

Netikė tas „Znojmo“ pranaš umas buvo graž ū s veiksmo vaizdai.

/>

/>

Než inau, ar į Znojmo reikia vykti tyč ia, bet jei pakeliui turite š į miestą , tikrai turė tumė te sustoti.

Moravijos karoliai arba Nepavyko iš pirmo karto... >> >

Moravijos karoliai. Olomouc>>>

Moravijos karoliai. Lankai. Olomouco zoologijos sodas>>>


Moravijos karoliai. Sternbergas. Č ekija>>>

Moravijos karoliai. Iš skyrus>>>

Moravijos karoliai. Brno>>>

Moravijos karoliai. Palikite>>>

Moravijos karoliai. Pernš teinas>>>

Moravijos karoliai. Už š aldyti>>>

Moravijos karoliai.

Valtice>>>

Moravijos karoliai. Crows over Action>>>

Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (10) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras