Lucky Hotel Apartments 3*– Atsiliepimai

28
Įvertinimas 8.710
pagrįstas
28 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Larnaka
9.0 Skaičius
9.0 Aptarnavimas
8.7 Grynumas
8.8 Mityba
8.4 Infrastruktūra
Viešbutis yra už 200 metrų nuo Larnakos įlankos, iš jo lengvai pasieksite barus, restoranus ir parduotuves. Viešbučio vieta puikiai tinka tiek verslo, tiek laisvalaikio keliautojams, lankantiems Larnaką.Daugiau →
аватар glubokov_s
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 4.0
Su ž mona iš vykome atostogauti ir pasirinkome š į vieš butį . Iš pradž ių mums patiko viskas: jauku, graž u, BET (! ) kambarių valymas baisus. Mano ž monos striukė nukrito už lovos ir turė jo ją perkelti. Dė l to apgailestavo. … Dar ▾ Su ž mona iš vykome atostogauti ir pasirinkome š į vieš butį . Iš pradž ių mums patiko viskas: jauku, graž u, BET (! ) kambarių valymas baisus. Mano ž monos striukė nukrito už lovos ir turė jo ją perkelti. Dė l to apgailestavo. Už lovos buvo labai neš varu. Kai apie tai praneš ė me aptarnaujanč iam personalui, iš girdome daug nepasitenkinimo mū sų kryptimi. Bet galų gale jis buvo paš alintas. Na, man patiko visa kita.
Vis dė lto kitą kartą rinksimė s kitą vieš butį .
аватар innaaa123
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Š į vieš butį man rekomendavo pernai č ia apsistoję draugai. Kambariai tvarkingi, normalū s baldai. Kasdien valomas. Iki paplū dimio eiti apie 5 minutes. Nedidelis baseinas prie vieš buč io, bet ten visada buvo tuš č ia, visi ilsė josi prie jū ros. … Dar ▾ Š į vieš butį man rekomendavo pernai č ia apsistoję draugai. Kambariai tvarkingi, normalū s baldai. Kasdien valomas.
Iki paplū dimio eiti apie 5 minutes. Nedidelis baseinas prie vieš buč io, bet ten visada buvo tuš č ia, visi ilsė josi prie jū ros.
Apskritai poilsis buvo labai malonus!
аватар irina-max10
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Š į vieš butį pasirinkome dė l arti jū ros. Registracija buvo greita ir graž iame kambaryje su vaizdu į jū rą . Kaina nuostabi! Labai maž ai, bet aptarnavimas puikus. Geriausias vieš butis Larnakoje!!!!! ! ! Tik rekomenduoju š į vieš butį! ! ! Puikus personalas! Viskas š varu, skanu ir labai graž u! Aš č ia gyvenu 3 metus ir visada liksiu! Visada labai viskuo patenkinta) Man labai patinka š is vieš butis, viskas visada gerai ir kaip namie. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome dė l arti jū ros. Registracija buvo greita ir graž iame kambaryje su vaizdu į jū rą . Kaina nuostabi! Labai maž ai, bet aptarnavimas puikus.
Geriausias vieš butis Larnakoje!!!!! ! ! Tik rekomenduoju š į vieš butį! ! ! Puikus personalas! Viskas š varu, skanu ir labai graž u! Aš č ia gyvenu 3 metus ir visada liksiu! Visada labai viskuo patenkinta) Man labai patinka š is vieš butis, viskas visada gerai ir kaip namie.
аватар tat11186
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butyje buvo geguž ė s 1-10 d. Su maž u vaiku. Jau seniai norė jau atsipalaiduoti tyloje ir ramybė je. Lucky kaip tik tokia vieta. Š is vieš butis skirtas tiems, kurie nori atsipalaiduoti. Prie baseino nė ra minios ž monių , gulinč ių vienas ant kito. … Dar ▾ Vieš butyje buvo geguž ė s 1-10 d. Su maž u vaiku. Jau seniai norė jau atsipalaiduoti tyloje ir ramybė je. Lucky kaip tik tokia vieta. Š is vieš butis skirtas tiems, kurie nori atsipalaiduoti. Prie baseino nė ra minios ž monių , gulinč ių vienas ant kito. Č ia nė ra didelių triukš mingų į monių . Yra tik vienatvė ! Kambariai nuostabū s! Dviejų kambarių butai. Buitinė technika, indai – viskas, ko reikia! Kilo problema su virduliu, bet mes jį pakeitė me per 10 minuč ių . Kambarių valymas kiekvieną dieną ! Personalas labai draugiš kas ir paslaugus. Jie kalba rusiš kai. Internetas yra nemokamas tinkamu greič iu. Pamač iau du nereikš mingus minusus – pirmas labai geras girdimumas kambariuose. Iš girdau, kaip į sijungė televizorius kitame kambaryje ir labai garsiai trinkteli durys. Ir antra, per pusryč ius be uogienių norė č iau pamatyti ką nors saldaus. Iki jū ros nueisite per 5-10 minuč ių . Bet man tai nė ra lemiamas veiksnys, todė l man tai nesukė lė nepatogumų . Prieš ingai, buvo labai malonu vaikš č ioti gatvė mis su daugybe kvepianč ių gė lių . Paplū dimys yra laukinis, nė ra gultų ir skė č ių . Bet jei pasivaikš č iosite š iek tiek palei jū rą , bus du į rengti vieš buč ių paplū dimiai. Yra daug suvenyrų parduotuvių , restoranų , yra geras prekybos centras. Na, o jei kam trū ksta judė jimo, galite nuvaž iuoti iki Larnakos ir ten pasivaikš č ioti. Važ iavimas neilgas, tik 7 km. Galima važ iuoti autobusu, galima taksi (10 eurų ). Lucky mane paliko laukinis dž iaugsmas. Ir tikrai dar ten grį š iu. Labai ač iū už š ias atostogas!
аватар marvpopova
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10.0
Puikus vieš butis, erdvū s kambariai, nauji baldai ir į ranga. LABAI Š VARUS. Personalas labai malonus, vieš buč io savininkai teikia pagalbą visais klausimais – nuo ​ ​ rusakalbio taksisto iš kvietimo iki kelionių po Kiprą poreikiais. Maistas š viež ias, tinkamai paruoš tas – prasminga pasiimti pilną maitinimą , kad nelakstyti aplinkinių kavinių ir restoranų . … Dar ▾ Puikus vieš butis, erdvū s kambariai, nauji baldai ir į ranga. LABAI Š VARUS. Personalas labai malonus, vieš buč io savininkai teikia pagalbą visais klausimais – nuo ​ ​ rusakalbio taksisto iš kvietimo iki kelionių po Kiprą poreikiais. Maistas š viež ias, tinkamai paruoš tas – prasminga pasiimti pilną maitinimą , kad nelakstyti aplinkinių kavinių ir restoranų . Vaikams yra nuostabi ž aidimų aikš telė ir baseinas, nedidelis sodas: viskas labai ž alia. Norintiems gamintis patiems – apylinkė se prekybos centrai, virtuvė je yra viskas ko reikia. Mano nuomone, tai puiki vieta š eimoms su vaikais. Darbuotojai kalba rusiš kai. Belaidis internetas kambariuose nemokamas.
аватар smirnova112
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis! Puikios są lygos ir puiki vieta! Taip jau sutapo, kad š iemet Kipre buvau 2 kartus. Geguž ė s mė nesį buvau tik sveč ias Lucky Hotel, bet man labai patiko, o lapkritį jau atvykau 6 dienoms / 5 nakvynė ms. Planuoju sugrį ž ti dar kartą ir rekomenduoju visiems savo draugams, nes Larnakoje tai geriausias pasirinkimas kainos ir kokybė s atž vilgiu. … Dar ▾ Puikus vieš butis! Puikios są lygos ir puiki vieta!
Taip jau sutapo, kad š iemet Kipre buvau 2 kartus. Geguž ė s mė nesį buvau tik sveč ias Lucky Hotel, bet man labai patiko, o lapkritį jau atvykau 6 dienoms / 5 nakvynė ms. Planuoju sugrį ž ti dar kartą ir rekomenduoju visiems savo draugams, nes Larnakoje tai geriausias pasirinkimas kainos ir kokybė s atž vilgiu.
Vieš butis priklauso tai pač iai š eimai, personalas paslaugus ir draugiš kas. Lucky naujai suremontuotas, viskas š iuolaikiš ka ir š varu. Teritorijoje yra graž us š varus baseinas, pirtis, sodas, ž aidimų aikš telė , didelė automobilių stovė jimo aikš telė . Maloniai nustebino nemokamas bevielis internetas. Gardi virtuvė . Oficialios nuotraukos yra tikros.
Apie kambarį - buvo vaizdas į baseiną ir jū rą . Kambaryje yra 2 kambariai, miegamasis, svetainė su virtuve ir erdvus vonios kambarys. Miegamajame yra 2 lovos ir prieš kambaryje 2 miegamosios sofos, todė l gali apsistoti keturi ž monė s. Pastebė tina, kad visi baldai ir buitinė technika yra nauji, modernū s. Virtuvė je yra virdulys, elektrinė viryklė , gartraukis, didelis š aldytuvas, o visi indai - puodeliai, lė kš tė s, puodai, keptuvė s, peiliai ir t. t. , galite gamintis patys, o kartais norisi valgyti į prastą naminį maistą , pvz. kaip koš ė )). Turė jau be maitinimo, bet ir pietus už sisakiau vieš butyje, labai skanū s.
Apie vietą - mano nuomone, labai gera, iki jū ros 5 minutė s pė sč iomis, o vieš butis š iek tiek toliau nuo kelio, nė ra jokio transporto triukš mo. Paplū dimys akmenuotas, bet galima eiti į deš inę ir į kairę pė sč iomis, vietomis smė lio, bet man labiau patinka akmenukai. Jei einate į kairę nuo vieš buč io, tai pakeliui yra daugybė parduotuvių , kioskų , kavinių , barų , taip pat kitų vieš buč ių , kuriuose parduodamos ekskursijos, automobilių nuoma ir tt Jei vieš butyje bus nuobodu, tada galite rasti pramogų . ten)). Pakeliui prie jū ros yra autobusų stotelė , į deš inę - į Larnaką , važ iuokite netoli, į kairę - iki Ayia Napa, apie 30 km.
Patarimas – pasiimkite su savimi fumigatorių , bet tai patarimas visiems vieš buč iams.
Poilsis man labai patiko, visiems rekomenduoju š į nuostabų vieš butį , č ia galė site atsipalaiduoti bet kuriuo metų laiku.
аватар ludmila.tkachen
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis mus pradž iugino! Kainos ir kokybė s santykis pranoko lū kesč ius! Turime didelę š eimą , kiekvienas turi savo vertinimo kriterijus ir reikalavimus). Likau patenkinta erdviais kambariais, š vara ir patogu, nauji baldai ir santechnika! Virtuvė je yra viskas, ko reikia, puikios bū klė s elektros prietaisai, didelis valgomojo stalas! Baseinas ir ž aidimų aikš telė yra labai svarbū s vaikams), ką š is vieš butis turi! Netoli baseino yra kavinė -baras, kuriame už prieinamą kainą galė site paragauti nacionalinių Kipro virtuvė s patiekalų , iš gerti š alto kokteilio ir ledų ! Registratū roje visada yra vienas iš darbuotojų , ir nepaisant to, kad mes nemokame nė ž odž io angliš kai)) niekada nebuvo kalbos barjero! Labai simpatiš ki ir dė mesingi ž monė s, š ilta ir draugiš ka atmosfera. … Dar ▾ Vieš butis mus pradž iugino! Kainos ir kokybė s santykis pranoko lū kesč ius! Turime didelę š eimą , kiekvienas turi savo vertinimo kriterijus ir reikalavimus). Likau patenkinta erdviais kambariais, š vara ir patogu, nauji baldai ir santechnika! Virtuvė je yra viskas, ko reikia, puikios bū klė s elektros prietaisai, didelis valgomojo stalas! Baseinas ir ž aidimų aikš telė yra labai svarbū s vaikams), ką š is vieš butis turi! Netoli baseino yra kavinė -baras, kuriame už prieinamą kainą galė site paragauti nacionalinių Kipro virtuvė s patiekalų , iš gerti š alto kokteilio ir ledų ! Registratū roje visada yra vienas iš darbuotojų , ir nepaisant to, kad mes nemokame nė ž odž io angliš kai)) niekada nebuvo kalbos barjero! Labai simpatiš ki ir dė mesingi ž monė s, š ilta ir draugiš ka atmosfera. Prisiregistravus mums iš kart buvo suteiktas kodas iš interneto, bevielis nemokamas, o tai ž ymiai sutaupė mū sų tė vų biudž etą )). Registratū roje taip pat rasite adapterių lizdams, vietovė s ž emė lapius ir faktų nustatymo broš iū ras! Mintis iš sinuomoti automobilį nelabai patiko, dė l eismo kairią ja puse ir vairo deš inė je), nors daug poilsiautojų nuomojosi automobilius, aikš telė je yra didelė nemokama automobilių stovė jimo aikš telė , bet mes su vaikais nusprendė nerizikuoti. Naudojomė s vieš uoju transportu, Kipre jis labai į sitvirtinę s, autobusai kursuoja kas 15 min, vieš butis yra 10 min nuo miesto centro! Smė lė tas paplū dimys yra tiesiog kelios minutė s pė sč iomis, per kelią , į rengta pė sč ių jų perė ja. Galite raš yti ir raš yti)), bet geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų iš girsti), ko jums ir linkiu! Poilsis, saulė ir jū ra! Turime tik teigiamus prisiminimus ir emocijas! Tikrai planuojame grį ž ti ir apsistosime tik Lucky htl!
аватар and
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Rudenį č ia ilsė jomė s savaitę ir visiš kai dž iaugė mė s aptarnavimo kokybe. Personalas draugiš kas, kambariai š varū s ir patogū s. Jie liko labai patenkinti. Ir tai tik 20 minuč ių nuo oro uosto. … Dar ▾ Rudenį č ia ilsė jomė s savaitę ir visiš kai dž iaugė mė s aptarnavimo kokybe. Personalas draugiš kas, kambariai š varū s ir patogū s. Jie liko labai patenkinti. Ir tai tik 20 minuč ių nuo oro uosto.
аватар rogova9
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 7.0
Laba diena. Paraš ysiu smulkiai. Pirmą kartą ilsė jomė s bute, tad tik faktai, ir patys suprasite ar tinka. Netoli Larnakos oro uosto, 15min kelio automobiliu. Atvykome vakare ir apsigyvenome per 5 minutes, be klausimu. Didelis 2 kambarių apartamentai, geri baldai, mini virtuvė lė. … Dar ▾ Laba diena. Paraš ysiu smulkiai. Pirmą kartą ilsė jomė s bute, tad tik faktai, ir patys suprasite ar tinka. Netoli Larnakos oro uosto, 15min kelio automobiliu. Atvykome vakare ir apsigyvenome per 5 minutes, be klausimu. Didelis 2 kambarių apartamentai, geri baldai, mini virtuvė lė.1 kambaryje. Virdulys. skrudintuvas, mikrobangų krosnelė , elektrinė viryklė , š aldytuvas. Viskas ekonominė s klasė s, bet veikia. . Puodai ir keptuvė s prastai iš plauti ir į vairių dydž ių . Ž mogui iš duoda po 2 rankš luosč ius, rankš luosč iai š iek tiek seni. Patalynė ir rankš luosč iai keič iami kas 3-4 dienas. Paplū dimio nė ra. Remontas yra š viež ias ir malonus. Pusryč ių š vediš kas stalas, gana prastas ir absoliuč iai nepakitę s asortimentas 2 savaites. Iš samiai iš vardinu: 2 rū š ių sultys, vanduo, aliejus, duona, 2 rū š ys virta deš ra, kietasis sū ris, vietinis minkš tas sū ris (pavadinimo než inau), pomidoras, agurkas, aviž iniai dribsniai, virti kiauš iniai, nutella, 4 uogienė s rū š ys, arbū zas (melionas) . Arbata kava, 3 rū š ių dribsniai, pienas Taigi kiekvieną dieną .
Paplū dimys 100 metrų per kelią , vieš as. Kranto nė ra - 2 m ž emė s (sako, kad tai smė lis) sumaiš yta su akmenukais, visur trypiamos nuorū kos. Gultai ir skė č iai po 2.5 euro. Į ė jimas į jū rą.50-70 metrų ilgio, eini iki kelių , tada yra gylis. Jū ra š vari ir labai š ilta. Jei eini į kairę , paplū dimiai š varesni, bet gylis visur vienodas. Vakarienė vieš butyje yra š iek tiek brangesnė nei netoliese esanč iose tavernose. Personalas draugiš kas, bet š iek tiek tingus. Labai myliu Kiprą , ten jau ne pirmą kartą . Vieš butis buvo pasirinktas kaip ekonomiš kas variantas, bet pats nusprendž iau, kad už pinigus ten galima rasti geriau. Jei turite klausimų raš ykite, atsakysiu.
аватар bunny_1
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Treč ią kartą Kipre! Antrą kartą š iame vieš butyje. Atvyko vakare, registracija per 5 minutes) Tė vai ilsisi, o aš pasportuoju prieš vakarienę ) Atė jo vakarienė s) Kaip visada, maistas aukš č iausio lygio Lakis! Kambarys š į kartą pirmame aukš te su vaizdu į baseiną , bet buvo patogiau, viskas buvo suremontuota, tapo dar geriau) Kaip visada š varu ir patogu, kambariai tvarkingi! Visi vieš buč io darbuotojai jau tapo draugais) apskritai, tai ne tik vieš butis! Vieš buč io vieta labai patogi, ir visai netoli nuo Larnakos centro bei kitų miestų ! Ir, ž inoma, yra daugybė treniruoč ių takų . … Dar ▾ Treč ią kartą Kipre!
Antrą kartą š iame vieš butyje.
Atvyko vakare, registracija per 5 minutes)
Tė vai ilsisi, o aš pasportuoju prieš vakarienę )
Atė jo vakarienė s) Kaip visada, maistas aukš č iausio lygio Lakis!
Kambarys š į kartą pirmame aukš te su vaizdu į baseiną , bet buvo patogiau, viskas buvo suremontuota, tapo dar geriau)
Kaip visada š varu ir patogu, kambariai tvarkingi!
Visi vieš buč io darbuotojai jau tapo draugais) apskritai, tai ne tik vieš butis!
Vieš buč io vieta labai patogi, ir visai netoli nuo Larnakos centro bei kitų miestų !
Ir, ž inoma, yra daugybė treniruoč ių takų .
Jū ra per kelią ), mes visada eidavome į skirtingus paplū dimius.
Ač iū visiems ir Petros, Lakis, Anna, Delia ir visiems)
Kam patars automobiliu nuvykti į Zygi ir Marino kaimus, ten atsiveria graž us vaizdas į į lanką ir Marina. . . , maž ai turistų...!
Tai aš pasirinkau vieš butį Larnakoje, aš renkuosi Lucky Hotel!
Maksimo š eima!
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras LuckyHotelApart
‹ Viešbutis Lucky Hotel Apartments 3*
Traukos vietos
druskos ežeras
Įvertinimas 10.0
Kipras, Larnaka
Gamta
Šventojo Lozoriaus bažnyčia
Įvertinimas 8.5
Kipras, Larnaka
Architektūra, Istorija, Religija
Burlenčių aitvarų stotis Vulkanas
Įvertinimas 9.0
Kipras, Larnaka
Aktyvus poilsis, Gamta, Pliažai, Pramogos

Отель расположен в 200 метрах от залива Ларнаки, в непосредственной близости от баров, ресторанов и магазинов. Расположение отеля прекрасно подойдёт и деловым людям, и туристам, посещающим Ларнаку.

Vieta 10 км от центра Ларнаки. 18 км от аэропорта Ларнаки. Ближайшая остановка автобуса – в 200 м от отеля.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 200 м от отеля.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
Viešbutyje

2 бара, отопление, места для курения, круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, обслуживание номеров, услуги по глажению одежды, сувенирный магазин, упакованные ланчи, факс/ксерокопирование, специальные диетические меню (по запросу), терраса.

Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • apgyvendinimas su gyvūnais
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детская секция в бассейне.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Игровая комната, библиотека, ныряние с маской и трубкой, бадминтон, дартс.
 • sauna/vonia/hamamas
 • biliardas
 • krepšinio aikštelė
 • dviračių nuoma
 • sporto salė
 • vandens veikla
 • nardymas
 • burlenčių sportas
 • žvejyba
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Всего 27 апартаментов.

Kambariuose

Ванная комната, балкон, фен, телефон, Wi-Fi (бесплатно), ТВ с русским каналом, кондиционер (за доп.плату), мини-холодильник, чай-кофе, сейф (за доп.плату).

Adresas 3 Amazoniou street, Larnaka-Dekeleia Road, 7041, Cyprus
Telefonai: +357-24647222
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Lucky Hotel Apartments
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, баскетбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга, рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.