Viešbutis su siela!

Parašyta: 1 birželio 2015
Kelionės laikas: 27 — 31 gegužės 2015
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Ilsė jomė s kartu su vyru, viskas atitiko apraš ymą . Viskas puiku: vieta, personalas, š vara, komfortas, Wi-fi, sotus, skanus maistas, sutvarkyta teritorija, yra viskas maloniai vieš nagei. Buvome visiš kai Patogus su viskuo! Jauč iasi, kad savininkai turi viską , kad vieš butis į rengtas ir sutvarkytas su siela. Ypatingas ač iū Jurijui už š iltą priė mimą !
Pagarbiai, Michailas ir Natalija
2015 m. geguž ė s mė n
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą